Komunikat (8) – Kształcenie zdalne przedłużone do końca semestru

Informujemy, że na mocy decyzji Rektora ZPSB, do końca semestru letniego Uczelnia będzie kontynuowała kształcenie w trybie zdalnym, niezależnie od decyzji rządowych o kolejnych etapach odmrażania i luzowania restrykcji związanych z pandemią. Sesja egzaminacyjna i obrony dyplomowe także będą przeprowadzane online. Szczegółowe informacje Dziekanat przekazuje na bieżąco. Terminy i formy poszczególnych zajęć są także w systemie e-dziekanat i na platformie e-studia.

Ewentualne zajęcia, egzaminy czy obrony prac dyplomowych w formie tradycyjnej będą dopuszczalne tylko dla niewielkich grup studentów / słuchaczy. Ich organizacja będzie możliwa przy zachowaniu wszelkich reżimów sanitarnych oraz tylko za zgodą dziekana.

Decyzję tę podejmujemy w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej. Uwzględniamy nie tylko ewentualne ryzyko zakażeń – co jest wysoko prawdopodobne w dużych skupiskach ludzi przebywających w jednym pomieszczeniu przez wiele godzin – ale również problemy naszych studentów z dotarciem na zajęcia tradycyjne. Trzeba bowiem pamiętać, że duży odsetek naszych studentów i słuchaczy zamieszkuje za granicą lub dalej w regionie, poza siedzibą Uczelni czy Wydziału. W związku z tym uważamy, że ewentualny powrót już w czerwcu do formy zajęć w siedzibie Wydziału, byłby nie tylko nieodpowiedzialny, ale również trudny do realizacji dla wielu z Was.

Jesteśmy przekonani, że poziom zajęć online, zarówno technologiczny jak i jakościowy, jest satysfakcjonujący i pozwala nam zakończyć planowo bieżący semestr, bez potrzeby jego przedłużania na okres wakacji.

Życząc wszystkim dużo zdrowia, prosimy jednocześnie o zaangażowanie i wytrwałość. Na pewno damy radę!