Kontrola przestrzegania RODO

Spotkanie dla zainteresowanych problematyką

Termin: 25 czerwca (wtorek) 12.00 – 14.00

Miejsce: ZPSB w Gryficach, ul. Piłsudskiego 34, s. 305

Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpoczął w Polsce kontrole. W pierwszej kolejności skontrolowano sektor prywatny (padła kara w wysokości niemalże 1 mln. zł.) Trwają kontrole w administracji publicznej, podmiotach medycznych i oświatowych.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach zaprasza na spotkanie pt. „Jak przygotować się do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO?”.

Celem spotkania będzie przedstawienie praktycznych porad i wskazówek. Prezentowane będą zadania, uprawnienia, obowiązki i działania pokontrolne w związku z Kontrolą Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na spotkaniu zaprezentujemy Państwu również nowy produkt ZPSB – Kształcenie Specjalistyczne. Daje on możliwość zdobycia świadectwa dyplomowanego Specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych.

Zagadnienia:

  • Obszary szczególnie kontrolowane – Plan kontroli Urzędu na rok 2019
  • Organy kontrolujące – na co pozwalają przepisy?
  • Udział kontrolowanego w kontroli – prawa i obowiązki
  • Przebieg kontroli
  • Doświadczenia z kontroli ochrony danych osobowych

Prowadzące:

prof. ZPSB Grażyna Maniak – profesor i wieloletni pracownik Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, dziekan Wydziału Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach.  Autorka kilkudziesięciu artykułów dotyczących problematyki rynku pracy, edukacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Swoje wieloletnie doświadczenie w dydaktyce, kształceniu kadr menedżerskich i doradztwie wykorzystuje także jako współautorka podręczników i in. materiałów dydaktycznych. Audytor w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie; członek Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner. Uczestniczyła (jako lider lub członek zespołu) w realizacji projektów konsultingowych, grantów naukowych i projektów badawczych krajowych i międzynarodowych, oraz projektów UE.

dr Marlena Płonka (wizytówka internetowa: www.icentrum.eu)prawniczka i ekonomistka specjalizująca się w ochronie danych. Wieloletni wykładowca ochrony danych osobowych, prawa pracy, bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni i przedsiębiorczości. Inspektor Ochrony Danych w podmiotach publicznych, oświatowych, medycznych oraz w prywatnym sektorze przedsiębiorstw. Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (wg. normy ISO 27001) oraz Audytor Bezpieczeństwa Informacji (wg. normy ISO 27001). Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Informacji (www.ibistargard.pl). Właścicielka Kancelarii Ochrony Danych (www.icentrum24.pl).

Więcej informacji na temat spotkania i prelegentów