Nasze studia podyplomowe dadzą Ci kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego!

Jeśli masz ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz posiadasz przygotowanie pedagogiczne, to stanowisko pedagoga specjalnego jest w zasięgu Twojej ręki. Nie zwlekaj! Zapisz się na studia podyplomowe Oligofrenopedagogika lub Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu i w ten sposób zdobądź potrzebne kwalifikacje.

Zaczynamy już w październiku!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 22 sierpnia zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2022 poz. 1769), stanowisko pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach niebędących specjalnymi mogą zajmować osoby, które ukończyły:

  1. jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne lub
  2. jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej, oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, lub
  3. jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki, oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyły kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej albo studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej.

 

W ZPSB Wydział w Gryficach, już w październiku rozpoczną zajęcia słuchacze dwóch kierunków studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej tj. Oligofrenopedagogiki oraz Edukacji i wspomagania osób ze spektrum autyzmu.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich tych, którzy pracują lub zamierzają pracować z osobami w różnym wieku z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Do udziału w studiach zapraszamy szczególnie nauczycieli, pedagogów i wychowawców, którzy – po pierwsze – poszerzą wachlarz swoich umiejętności i uprawnień do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz z ASD, a po drugie – zdobędą kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego. W zależności od wykształcenia bazowego nauczyciela, kwalifikacje te mają charakter bezterminowy lub czasowy (do 31 sierpnia 2026 r.). Okres przejściowy jest czasem na uzupełnienie swoich kwalifikacji.

 

Rozporządzenie MEiN z dnia 22 sierpnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001769