Trening umiejętności społecznych (TUS) – szkolenie certyfikacyjne

TUS to forma pracy z grupą osób, mająca na celu trenowanie adekwatnych zachowań społecznych. Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień do posługiwania się tą metodą pracy z dziećmi i młodzieżą – pedagogów, nauczycieli, terapeutów, studentów i in. – zapraszamy na szkolenie w siedzibie Wydziału ZPSB w Gryficach. Szkolenie dotyczy skutecznej metody terapeutycznej w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci i młodzieży z autyzmem.
UWAGA: liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
Termin szkolenia: 6.03.2020 r., piątek, godz. 16.30-20.00
7.03.2020 r., sobota, godz. 8.30-17.00
Miejsce: siedziba ZPSB w Gryficach, ul. Piłsudskiego 34, 72-300 Gryfice
Koszt: 585 zł/osoba
Zgłoszenia: telefonicznie: 91 38 77 098
e-mail: gryfice@zpsb.pl
on line: Formularz zgłoszeniowy

Pobierz więcej>>>