VII Gryfickie Forum Społeczno — Gospodarcze już 22 września 2022r. Usługi społeczne jako wspólny obszar polityki i ekonomii lokalnej

Dobre i powszechnie dostępne usługi społeczne to jeden z wymiarów dobrostanu społecznego i element nowoczesnej polityki społecznej, także tej na poziomie lokalnym. Wagę zagadnienia podnoszą wyzwania obecnej rzeczywistości, w której obok „starych” problemów pojawiają się nowe, związane m.in. z pandemią i wojną w Ukrainie. Mając to na uwadze, podczas tegorocznej edycji Forum organizowanego przez nasz Wydział stawiamy do dyskusji kwestie lokalnych problemów społecznych – tych zdiagnozowanych oraz spodziewanych w perspektywie najbliższych lat, a także możliwości ich rozwiązywania na poziomie samorządów gmin.

Zapraszamy do udziału w dyskusji wszystkich zainteresowanych problematyką tegorocznej edycji.

Ramowy program: Zaproszenie_Gryfickie Forum Społeczno_Gospodarcze 2022

 

Termin:           22 września 2022 r. (czwartek)

Godziny:         10.00-12.30 (lub 10.00-15.00 – wersja z warsztatem)

Miejsce:          Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Wydział w Gryficach

 Gryfice, ul. Piłsudskiego 34

 

Termin zgłoszenia udziału: 19 września 2022r.

Zgłoszenia prosimy dokonywać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego https://forms.office.com/r/gcV7v1LdjN