Polityka Społeczna

Specjalności:

Rezerwuję miejsce

Czym jest polityka społeczna?

Polityka społeczna to kierunek, który pozwala na dokładne poznanie współczesnego dorobku nauk społecznych. Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów drugiego stopnia, który przygotowuje słuchaczy do rozwiązywania problemów życia codziennego i zawodowego ludzi w sposób profesjonalny. Polityka społeczna gwarantuje studentom zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu pedagogiki, socjologii oraz nauk z obszaru polityki społecznej.

Kompetencje, które na Ciebie czekają

Na studiach drugiego stopnia w ZPSB słuchacze uzyskają naprawdę przydatną wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwoli im się dobrze przygotować do rozmaitych wyzwań zawodowych w przyszłości. Na studiach drugiego stopnia na kierunku polityka społeczna zostaną przekazane informacje, które przygotują studentów do pełnienia roli specjalisty z zakresu polityki społecznej na wybranej specjalizacji.

Cel studiów:

Studia drugiego stopnia kierunku polityka społeczna mają na celu specjalistyczne przygotowanie słuchaczy do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w administracji państwowej i samorządowej, a także w innych organizacjach zajmujących się społecznym, gospodarczym i kulturowym wymiarem życia. Duży nacisk na tym kierunku kładziony jest na przygotowanie przyszłych pracowników  lokalnych instytucji, które świadczą rozmaite usługi społeczne.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku polityka społeczna w ZPSB student otrzymuje nie tylko fachową i aktualną wiedzę z zakresu nauk społecznych. Uzyska on również tytuł magistra renomowanej wyższej uczelni prywatnej.

Korzyści dla studentów: 

Polityka społeczna to kierunek studiów, który niesie za sobą wiele korzyści. Należą do nich między innymi:

  • interdyscyplinarne podejście do aktualnych zjawisk społecznych i społeczno-ekonomicznych,
  • rozwinięcie wiedzy z zakresu zarządzania publicznego,
  • możliwość brania udziału w warsztatach i ćwiczeniach, a także panelach dyskusyjnych, które pozwalają spojrzeć na problemy społeczne życia codziennego z różnych perspektyw,
  • udział w profesjonalnie przygotowanych zajęciach, opartych na najnowszych informacjach i potwierdzonych teoriach dotyczących działania mechanizmów społecznych,
  • pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, która znacznie ułatwi rozwiązywanie zawodowych wyzwań w przyszłości.

Dlaczego warto wybrać studia na kierunku polityka społeczna w ZPSB?

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to prywatna uczelnia wyższa, która od lat kształci studentów, chcących rozwijać się w działalności biznesowej i społecznej. Studia drugiego stopnia w naszej placówce edukacji wyższej to gwarancja zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie. ZPSB to uczelnia, która zapewnia przewagę na rynku pracy i przygotuje do wyzwań zawodowych.

W ZPSB wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na przekazywanie słuchaczom wiedzy w najbardziej przystępny sposób. Stawiamy na zajęcia w trybie modułowym, które ułatwiają rozwijanie swoich umiejętności i sprawiają, że przyswajanie informacji jest o wiele bardziej efektywne. Ponadto zajęcia na kierunku polityka społeczna na studiach drugiego stopnia w ZPSB prowadzone są przez specjalistów z doświadczeniem i ogromną wiedzą praktyczną.

Dla kogo są przeznaczone studia drugiego stopnia na kierunku polityka społeczna?

Studia drugiego stopnia na kierunku polityka społeczna przeznaczone są dla osób, które są zatrudnione lub planują zatrudnienie w sektorze usług publicznych, na przykład:

  • w administracji państwowej, w instytucjach zajmujących się rynkiem pracy i aktywizacją zawodową społeczeństwa, a także w różnego rodzaju jednostkach samorządowych,
  • w sektorze prywatnym, na stanowiskach związanych z przygotowywaniem i organizacją kampanii społecznych oraz badań społecznych, powiązanych z rynkiem pracy i zawodowym, ubezpieczeniami społecznymi, badaniem problemów i zasobów środowisk lokalnych oraz zarządzaniem środkami unijnymi,
  • w organizacjach pozarządowych, czyli w stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się na przykład rynkiem pracy, pomocą społeczną, badaniami i kampaniami społecznymi.

Metodyka:

Studia drugiego stopnia na kierunku polityka społeczna prowadzone są z wykorzystaniem podejścia modularnego. Wykłady i ćwiczenia podzielone są na tematyczne segmenty, które uszeregowane są tak, aby stopniowo poszerzać wiedzę słuchaczy o nowe etapy. Takie podejście pozwala na efektywne przyswajanie informacji i lepsze ich zrozumienie.

Dużą zaletą studiów w ZPSB jest fakt, że zajęcia to nie tylko teoria. Prowadzone są one przez kadrę edukacyjną z doświadczeniem praktycznym, która przekazuje wiedzę popartą konkretnymi przykładami. Studenci biorą udział nie tylko w ćwiczeniach i wykładach, ale także warsztatach, spotkaniach studyjnych i panelach dyskusyjnych.

Rezerwuję miejsce