Kontakt

Biuro Rekrutacji (Dziekanat)
Wydział w Stargardzie
Adres: ul. Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard, parter
tel: 91 57 82 212
e-mail: stargard@zpsb.pl