Refleksje na temat zdalnego nauczania w polskiej szkole

Kończący się rok szkolny i akademicki, z uwagi na pandemię koronawirusa stał się dla nas wszystkich swoistym testem, jeśli idzie o wykorzystanie technologii informatycznych w edukacji zdalnej.

Wprawka_2020_ogłoszenie