Resocjalizacja i socjoterapia

Zarezerwuj miejsce właśnie teraz i zyskaj 1 pełną ratę gratis! Opłatę wpisową też dostajesz za darmo!

   

Profilaktyka niedostosowania społecznego, wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie działań resocjalizacyjnych i probacyjnych to wciąż aktualne wyzwania stojące przed pedagogami.

W trakcie studiów zdobędziesz podstawy teoretyczne z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz resocjalizacji i socjoterapii, niezbędne do planowania i realizacji działań diagnostycznych i terapeutycznych dzieci, młodzieży i dorosłych niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Zdobędziesz wiedzę na temat systemowych i instytucjonalnych rozwiązań problemów społecznych, w tym problemu niedostosowania społecznego. Zyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki resocjalizacyjnej, profilaktyki i terapii zaburzeń zachowania. Nabędziesz kompetencje metodyczne w zakresie planowania i organizacji procesu resocjalizacji i socjoterapii jednostek i grup w środowisku otwartym oraz placówkach resocjalizacyjnych. Zdobędziesz umiejętność stosowania technik negocjacyjnych i mediacji w sytuacjach kryzysowych. Przygotujesz się do prowadzenia wsparcia rodziny dysfunkcyjnej oraz osoby uzależnionej.

Będziesz gotów do identyfikacji uwarunkowań niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz twórczego podejmowania działań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. Będziesz wrażliwy na prawidłową realizację procesu resocjalizacyjnego i otwarty na nowe koncepcje profilaktyki  i terapii. Przygotujesz się do konstruowania i kontrolowania własnej ścieżki kariery, doskonalenia wiedzy i kompetencji zawodowych oraz postrzegania rozwoju zawodowego w kategorii „stawania się” wychowawcą.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Psychoterapia i socjoterapia
 • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Trening w zakresie zapobiegania agresji
 • Mediacje i negocjacje w sytuacji kryzysowej

Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacja i socjoterapia, pozwoli Ci zdobyć kwalifikacje do pracy:

 • w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego,
 • w placówkach wsparcia dziennego (świetlice, kluby, ogniska wychowawcze),
 • w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
 • w ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych,
 • w zakładach karnych, policji, straży miejskiej.

 

Rezerwuję miejsce
Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 4 Średnia: 4.8]