Tryby studiów

W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu decydując się na studia I, będziesz mieć wybór pomiędzy 3 formami studiowania: stacjonarną, niestacjonarną oraz studiami online.

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne polegają na zajęciach prowadzonych bezpośrednio na uczelni od poniedziałku do piątku. Dokładny plan swoich zajęć poznasz po Inauguracji Roku Akademickiego.

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne to zajęcia odbywające się bezpośrednio na uczelni w piątki (16:30 – 21:00), soboty (8:30 – 19:00) oraz niedziele (8:30 – 19:00). Podane godziny to maksymalny zakres czasowy, w którym będą planowane zajęcia. Dzięki temu studia w tym trybie to idealny wybór dla osób, które chcą łączyć pracę zawodową ze swoim rozwojem.

Studia online

Studia online są wspomagane poprzez e-learning za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Studiując online na studiach I stopnia aż do 50% zajęć zrealizujesz za pośrednictwem Internetu (50% punktów ECTS z programu studiów)!
Oznacza to, że na terenie uczelni pojawiasz się niemal dwa razy rzadziej niż w przypadku studiów niestacjonarnych. Zajęcia na studiach online odbywają się podczas zjazdów na uczelni lub za pośrednictwem platform e-learningowych w piątki (16:30 – 21:00), soboty (8:30 – 19:00) oraz niedziele (8:30 – 19:00). Podane godziny to maksymalny zakres czasowy, w którym będą planowane zajęcia. Takie ułożenie planu pozwala na pogodzenie kariery zawodowej z dalszym rozwojem i nauką.