Bazy danych

Dzięki bazom danych masz dostęp między innymi do elektronicznych wersji czasopism i wielu innych fachowych publikacji, a także baz bibliograficzno-abstraktowych między innymi z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych, informatycznych, społecznych, przyrodniczych i medycznych. Wyniki wyszukiwań w bazach danych można kopiować na dysk oraz drukować i wykorzystywać do indywidualnych celów naukowych. Pamiętaj, że sekwencyjne, systemowe pobieranie danych oraz odpłatne udostępnianie zawartości elektronicznej osobom trzecim jest zabronione.

 

Bazy danych dostępne dla studentów ZPSB

E-czasopisma pedagogiczne

http://www.cen.gda.pl/biblioteka/wp-content/uploads/sites/8/2015/01/E-czasopisma.pdf
Baza e-czasopism pedagogicznych. Baza utworzona przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. W bazie e-czasopism znajdują się odnośniki do czasopism internetowych skierowanych do dyrektorów szkół, nauczycieli i bibliotekarzy.

http://www.e-mentor.edu.pl/
„E-mentor” to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą,e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz w szerszym zakresie – zajmuje się metodami, formami i programami kształcenia na kierunkach ekonomicznych.

http://www.bon.p.lodz.pl/?akademicki-informator-osob-niepelnosprawnych,564
Pierwszy numer „Akademickiego Informatora Osób Niepełnosprawnych (AION)” – czasopisma studenckiego, wydawanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej. Czasopismo powstaje w ścisłej współpracy z Radą Studentów
z Niepełnosprawnościami PŁ, a jego głównym celem jest przybliżenie młodym osobom z niepełnosprawnościami oferty edukacyjnej uczelni, a także zachęcenie do studiowania i podejmowania innych aktywności pomagających włączyć te osoby w życie społeczne – naukowe, kulturalne, sportowe itp.

Academica

https://academica.edu.pl/

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA to realizowany przez Bibliotekę Narodową projekt, który powstał pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Partnerem projektu była Naukowa i Akademicka sieć Komputerowa.

W oparciu o tradycyjny system wypożyczeń międzybibliotecznych powstał system wypożyczania wersji elektronicznych książek
i czasopism naukowych, które mogą trafić do szerszego niż do tej pory grona czytelników. Głównym celem projektu jest uzupełnienie, a w przyszłości zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych, wypożyczaniem publikacji w postaci cyfrowej.
System umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe, oferuje system rezerwacji oraz bieżącą informację o bibliotekach,
które przystąpiły do systemu. Korzystanie z cyfrowej wypożyczalni jest bezpłatne, zarówno dla bibliotek, jak i ich użytkowników.

Academica udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy.Udostępniamy 1 687 492 dokumenty.
System rezerwacji online pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi zarezerwować wybrane publikacje na określoną godzinę w wybranej bibliotece.
W Bibliotece Głównej ZPSB dostępne jest stanowisko systemu Academica.

Bankowość. Finanse. Samorząd – Wiedza online

Program „Bankowość. Finanse. Samorząd – Wiedza online” organizowany przez Związek Banków Polskich i Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji zapewnia studentom oraz pracownikom naukowym bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji uznanych czasopism fachowych:

 • „Miesięcznik Finansowy BANK”,
 • „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”,
 • „Europejski Doradca Samorządowy”,
 • „Finansowanie Nieruchomości”,
 • „Kurier Finansowy”.

W pismach wypowiadają się specjaliści, przedstawiciele biznesu, nauki i polityki gospodarczej. Pracę z tekstem ułatwia możliwość wyszukiwania, zaznaczania, robienia notatek oraz drukowania wybranych fragmentów.

Aby skorzystać z Programu, wystarczy zarejestrować się na stronie www.aleBank.pl. W ten sposób otrzymasz dostęp do:

 •  bieżących wydań pism (drogą mailową),
 • archiwum (on-line na portalu www.aleBank.pl).

Studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz nauczyciele akademiccy tych uczelni, które już włączyły się do Programu, mogą dokonać bezpłatnej rejestracji tutaj: http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6387&Itemid=1787

SCOPUS

http://www.scopus.com

SCOPUS to bibliograficzno-abstraktowa baza danych opracowywana przez grupę wydawniczą Elsevier. Zawiera ponad 36 milionów abstraktów z 16000 czasopism 4000 wydawców. Obejmuje literaturę naukową z dziedziny medycyny, techniki i nauk społecznych od 1966 roku. Baza jest aktualizowana codziennie. Od 1996 roku do abstraktów dołączana jest bibliografia załącznikowa (References). W bazie możesz:

 • sporządzać zestawienia tematyczne,
 • śledzić cytowania i sprawdzać indeks h (indeks Hirscha),
 • identyfikować autorów i uzyskać bliższe informacje o nich,
 • otrzymywać na bieżąco najświeższe informacje na wybrany temat – konfigurować kanały RSS i e-mailowe powiadomienia o nowych rekordach w bazie, spełniających sformułowane przez użytkownika warunki, w tym również o nowych cytowaniach interesujących użytkownika artykułów.

Streszczenia artykułów wyposażone zostały w narzędzie linkujące Ovid LinkSolver umożliwiające szybki dostęp do pełnego tekstu wyszukanego artykułu (Full Text). W przypadku braku dostępu do pełnego tekstu można skorzystać z opcji Library Holdings umożliwiającej zlokalizowanie drukowanej wersji czasopisma, odsyłającej w pierwszej kolejności do elektronicznego katalogu biblioteki PUM w systemie Aleph oraz centralnych katalogów czasopism zagranicznych Biblioteki Narodowej i polskich bibliotek medycznych. Dzięki opcji Internet Resources możliwe jest również wyszukanie informacji tematycznie związanej z danym artykułem w innych źródłach internetowych.

Baza dostępna jest ze wszystkich komputerów pracujących w sieci uczelnianej: http://www.scopus.com

Wiley & Blackwell

http://onlinelibrary.wiley.com

Wiley-Blackwell to jedno z czołowych wydawnictw akademickich na świecie i największy wydawca towarzystw naukowych. Od 2012 roku czasopisma Wiley-Blackwell są udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje 1367 tytułów czasopism z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Roczniki z okresu licencji będą także archiwizowane na serwerze w ICM. Instytucje objęte licencją Wiley-Blackwell mogą dodatkowo kupować wersje drukowane dowolnych czasopism z całej kolekcji w cenie DDP (15% ceny katalogowej). Na serwerze Wydawcy oferowane są także 163 czasopisma wydawane przez różne towarzystwa naukowe i nie należące do kolekcji Wiley-Blackwell. Dostęp do tych czasopism wymaga jednak wykupienia indywidualnej subskrypcji.

W bazie dostępne są m.in. publikacje z zakresu:

 • rolnictwa, akwakultury i nauki o żywności
 • architektury i planowania
 • biznesu, ekonomii, finansów i księgowości
 • chemii
 • informatyki i technologii informacyjnych
 • ziemi i środowiska
 • matematyki i statystyki
 • medycyny
 • psychologii
 • weterynarii

Baza dostępna jest ze wszystkich komputerów pracujących w sieci uczelnianej: http://onlinelibrary.wiley.com