Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych ZPSB

 1. Biblioteka ZPSB ma charakter publiczny i jest ogólnodostępna dla:
  a) pracowników i studentów ZPSB,
  b) pracowników i studentów innych uczelni szczecińskich na zasadzie wzajemności.
 2. Biblioteka ZPSB realizuje następujące zadania:
  a) gromadzenie i opracowanie księgozbioru oraz innych materiałów
  informacyjnych,
  b) dokumentowanie działalności naukowej szkoły,
  c) koordynowanie dostępu do bibliotek cyfrowych oraz baz danych,
  d) uczestniczenie we współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej bibliotek i ośrodków informacji.
 3. Prawo do korzystania ze zbiorów wszystkich bibliotek ZPSB student nabywa:
  > na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
  > w dniu pierwszej wizyty w bibliotece swojego wydziału i założeniu Indywidualnego konta czytelnika.
 4. Informacje na temat godzin otwarcia w danym roku akademickim poszczególnych bibliotek ZPSB, znajdują się na stronie internetowej wybranego oddziału uczelni – Strefa studenta – Biblioteka.
 5. We wszystkich bibliotekach ZPSB książki wypożyczane są na okres 2 miesięcy.
  Jednorazowo wypożyczyć można:
  > do 7 woluminów studenci kierunków I stopnia i podyplomowych,
  > do 14 woluminów studenci kierunków II stopnia i MBA
 6. W razie uzasadnionej potrzeby termin zwrotu może być przedłużony:
  > samodzielnie, po zalogowaniu się w Katalogu bibliotecznym na Indywidualne konto użytkownika, lub
  > po konsultacji telefonicznej albo mailowej z bibliotekarzem.
 7. W przypadku zwrotu książki po terminie lub jej przetrzymaniu naliczana jest Czytelnikowi kara finansowa w wysokości 0,30 zł od woluminu za każdy dzień opóźnienia.
  Karę należy wpłacać:
  > na podany przez bibliotekarza numer konta, w terminie najpóźniej miesiąc przed zakończeniem studiów.
  W sytuacjach nadzwyczajnych student ma możliwość złożyć  do dziekana wydziału wniosek o obniżenie wysokości kary wraz z załączonym do wniosku uzasadnieniem.
 8. Za trwałe uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonych pozycji bibliotecznych użytkownik zobowiązany jest odkupić identyczne, a w razie ich braku na rynku – do zapłaty aktualnej ceny rynkowej zagubionej pozycji.
 9. W bibliotece należy:
  a) troskliwe obchodzić się ze zbiorami bibliotecznymi,
  b) utrzymywać porządek i zachować ciszę tak aby nie przeszkadzać innym czytelnikom oraz przestrzegać obowiązujących zasad korzystania ze zbiorów.