Uwaga, mamy na Wydziale nowe studia magisterskie – Polityka społeczna!

Wzmacniamy innowacje społeczne regionie

Wydział w Gryficach Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu otrzymał właśnie decyzję od Ministerstwa Edukacji i Nauki o przyznaniu uprawnień do nowego kierunku studiów. Są to studia magisterskie II stopnia: POLITYKA SPOŁECZNA. Na tym kierunku zaplanowaliśmy specjalność: Zarządzanie usługami społecznymi

Do kogo kierujemy studia Polityka społeczna? Do osób, które pracują lub planują zatrudnienie w sektorze publicznym, czy to w jednostkach i organizacjach samorządowych oraz instytucjach rynku pracy, w przedsiębiorstwach sektora prywatnego realizujących badania czy kampanie społeczne, zajmujących się rynkiem pracy, ubezpieczeniami, analizowaniem problemów środowisk lokalnych, albo też zarządzaniem środkami z Unii Europejskiej, z kolei w sektorze NGO, w stowarzyszeniach oraz fundacjach zajmujących się pomocą społeczną, rynkiem pracy, badaniami czy kampaniami społecznymi.

To dla nas bardzo dobra wiadomość, bo po raz pierwszy wydział zamiejscowy ZPSB uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich. Wzmocnienie naszej oferty rekrutacyjnej w regionie, to jeden z naszych ważniejszych celów w tym roku – mówi dr Justyna Osuch-Mallett, prof. ZPSB, Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. – Szczególne gratulacje i podziękowania należą się Pani Dziekan Wydziału dr Grażynie Maniak, za jej zaangażowanie i pracę włożoną w budowanie programu i aktywne działania w regionie – uzupełnia Rektor Osuch-Mallett.

Polityka społeczna jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, przygotowującym absolwentów do wieloaspektowej analizy problemów społecznych, projektowania dopasowanych rozwiązań oraz innowacji społecznych, a także skutecznego zarządzania dostarczanymi usługami – wyjaśnia dr Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, prof. ZPSB, Prorektor ds. rozwoju.

Absolwenci tego nowego kierunku na Wydziale w Gryficach zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności dla stosowania właściwych instrumentów, narzędzi i metod dla realizacji polityki społecznej. Nauczą się wykonywania diagnozy problemów społecznych oraz efektywnych sposobów współpracy ze środowiskiem społecznym i zawodowym. Posiądą także ważne umiejętności planistyczno-menedżerskie – dodaje dr Grażyna Maniak, Dziekan Wydziału w Gryficach.

Nowy kierunek magisterski w Gryficach rusza od października. Rekrutacja już wystartowała. Studia będą prowadzone w trybie hybrydowym, czyli zjazdy online oraz w siedzibie uczelni. Program studiów jest modułowy, co oznacza, że przedmioty są pogrupowane w moduły, które są pokrewne w zakresie treści i istoty. Takie sposób ułożenia programu sprzyja uczeniu się i zapamiętywaniu, a także pozwala na wykorzystywanie pozyskanych umiejętności w praktyce zaraz po zaliczeniu modułu.

To już drugi z uruchomionych w trakcie wakacji nowych kierunków w ZPSB. W połowie lipca br. Uczelnia otrzymała zgodę Ministerstwa dla otwarcia nowego kierunku studiów inżynierskich w Szczecinie – Inżynieria e-commerce.

  • Więcej o nowym kierunku studiów Polityka społeczna – tutaj