Infrastruktura

Bardzo przydatnym narzędziem w trakcie studiowania jest e-Dziekanat. Dzięki temu w dowolnej chwili i miejscu mogę sprawdzić potrzebne informacje o zjazdach, zajęciach, planach czy zaliczeniach. Po egzaminach nie stoję w kolejce po wpis – niemalże natychmiast ocena wpisywana jest na moim koncie w e-Dziekanacie.

Ewa Jarucka, studentka kierunku Pedagogika, ZPSB w Gryficach

Baza dydaktyczna

W ZPSB posiadamy dobrze rozwiniętą infrastrukturę, dzięki czemu możesz zdobywać wiedzę w wygodnych warunkach. Zajęcia w naszej Uczelni odbywają się w świetnie wyposażonych salach wykładowych, nowoczesnych laboratoriach komputerowych (w samym Szczecinie jest łącznie ponad 150 stanowisk), a na wydziale w Świnoujściu także w naszej pracowni fizjoterapeutycznej.

Wydziały w Szczecinie i Gryficach są zlokalizowane na naszych kampusach, natomiast w Stargardzie Szczecińskim zajęcia odbywają się w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1, a w Świnoujściu w budynku I Liceum Społecznym Fundacji LOGOS. Studenci Fizjoterapii wydziału w Świnoujściu uczestniczą również w zajęciach odbywających się poza Uczelnią, między innymi w szpitalach w Świnoujściu i Gryficach oraz w sanatoriach i ośrodkach SPA.

W Gryficach do dyspozycji studentów jest także akademik o standardzie hotelowym.

Nowoczesne technologie

Na terenie naszych Wydziałów zainstalowaliśmy hot spoty, z których jako nasz student możesz swobodnie korzystać, łącząc się na swoich urządzeniach z internetem.

Innowacyjne rozwiązania takie jak e-Dziekanat czy platforma e-learningowa ułatwiają studiowanie dzięki dostępowi do wszystkich materiałów dydaktycznych 24 godziny na dobę. Na naszej Uczelni udostępniane też liczne usługi technologiczne.

Biblioteki i czytelnie

Studenci ZPSB mają dostęp do bogatych zbiorów Biblioteki Głównej, bibliotek wydziałowych i czytelni na miejscu oraz online. Możliwe jest korzystanie z najlepszych baz danych i literatury. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.