Zeszyty

Zeszyt nr 1 – Z perspektywy wczesnej edukacji

W numerze:

Wprowadzenie

Rozdział I – Wychowanie przedszkolne przygotowaniem do świadomej działalności dziecka

  • Milena Margraf, Edukacja teatralna na poziomie przedszkolnym w opinii nauczycieli
  • Ilona Krasa, Wykorzystanie Metody Dobrego Startu w wychowaniu przedszkolnym
  • Wioletta Koziróg, Edukacja ekologiczna w wychowaniu przedszkolnym

Rozdział II – Pierwszy etap kształcenia obowiązkowego – edukacja wczesnoszkolna

  • Dominika Tomaszewicz,Metody i techniki wykorzystywane w nauce języka niemieckiego w klasach I-III szkoły podstawowej
  • Edyta Mazur, Nagrody i kary stosowane przez nauczycieli w opinii uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Rozdział III – Nauczyciel w świetle współczesnych zawiłości

  • Aleksandra Baum, Formy pomocy nauczycieli wobec przemocy i zachowań agresywnych uczniów klas I-III
  • Małgorzata Szwajkowska,Sposoby radzenia sobie z trudnościami w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
  • Małgorzata Kwiecińska,Wypalenie zawodowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Nr1 okładka Pobierz Zeszyt Nr 1 (PDF)