Pedagogika zdrowia i dietetyka

Tylko do 3o. września - 1 rata gratis i 0 zł za wpisowe!

   
Kierunek
 • Pedagogika
Specjalność
 • Pedagogika zdrowia i dietetyka
Rodzaj studiów
 • Licencjackie
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 6 semestrów
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Złe nawyki żywieniowe, brak aktywności fizycznej oraz stres to częste przyczyny wywołujące kłopoty zdrowotne dzieci, młodzieży i dorosłych. W trakcie studiów zdobędziesz podstawy teoretyczne z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz nauk o zdrowiu, niezbędne do planowania i realizacji profilaktyki, poradnictwa i promocji zdrowia z uwzględnieniem problemów odżywiania człowieka.
Aktualna zniżka
 • 1 rata gratis i 0 zł za wpisowe!
Cena
 • Już od 595,83 zł!

 

Rezerwuję miejsce

 

Cel specjalności:

Złe nawyki żywieniowe, brak aktywności fizycznej oraz stres to częste przyczyny wywołujące kłopoty zdrowotne dzieci, młodzieży i dorosłych. Rosnąca świadomość w tym zakresie sprawia, że występuje coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów, którzy zajmują się nie tylko układaniem diet, ale dbaniem o zdrowy tryb życia swoich klientów. Ta specjalność ma na celu wykształcić u studentów holistyczne podejście do kwestii zdrowia i dobrego samopoczucia z uwzględnieniem wszystkich istotnych sfer życia oraz przede wszystkim z braniem pod uwagę chorób przewlekłych i schorzeń klientów.

Korzyści dla studenta:

 • Zdobędziesz kompetencje metodyczne w zakresie wspomagania zdrowia i zachowań żywieniowych dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Nauczysz się planowania i realizacji programów promocyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie zdrowia i odżywiania.
 • Nauczysz się opracowywać różnego typu diety oraz prowadzić działalność oświatową w zakresie prawidłowego żywienia.
 • Przygotujesz się do prowadzenia edukacji profilaktycznej i terapeutycznej związanej z różnego rodzaju zaburzeniami w odżywianiu (nadwagą, otyłością, anoreksją, bulimią)oraz chorobami dieto zależnymi (cukrzycą, miażdżycą, chorobą niedokrwienną serca).
 • Zdobędziesz umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami i narzędziami wykorzystywanymi w działaniach z zakresu promocji, profilaktyki oraz edukacji zdrowotnej i żywieniowej.
 • Będziesz gotów do inspirowania, informowania i doradzania w zakresie możliwości zachowań rekreacyjnych w czasie wolnym, którym towarzyszą pozytywne skutki zdrowotne.
 • Przygotujesz się do konstruowania i kontrolowania własnej ścieżki kariery, rozwijania wrażliwości prozdrowotnej oraz własnych zdolności do odpowiedzialnego zdobywania wiedzy z zakresu zdrowotnych i żywieniowych zachowań człowieka.
 • Studia na tej specjalności przygotują Cię do pracy pedagogicznej w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki i terapii zaburzeń odżywiania w różnych środowiskach.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • pedagogika zdrowia,
 • profilaktyka i edukacja zdrowotna,
 • polityka zdrowotna i zdrowie publiczne,
 • podstawy fizjologii żywienia człowieka,
 • podstawy dietetyki,
 • zaburzenia odżywiania,
 • dietoterapia.

Perspektywy zawodowe:

Ukończenie studiów na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika zdrowia i dietetyka, pozwoli Ci zdobyć kwalifikacje do pracy:

 • w sanatoriach i uzdrowiskach,
 • w placówkach systemu oświaty,
 • w wydziałach zdrowia i opieki społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w instytucjach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia,
 • w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych,
 • w instytucjach prowadzących działalność informacyjną i edukacyjną za pośrednictwem mass-mediów,
 • w placówkach opieki zdrowotnej i firmach medycznych działających na rynku zdrowia,
 • w podmiotach ekonomii społecznej i organizacjach pozarządowych realizujących projekty edukacyjne i profilaktyczne związane z ochroną zdrowia i promocją zdrowego stylu życia.

Lider specjalności:

dr Agnieszka Jankowska – pedagog, nauczyciel akademicki, nauczyciel dyplomowany i ekspert MEiN w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, kierownik placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej. Oligofrenopedagog z doświadczeniem w pracy w placówce rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej. Doradca zawodowy z doświadczeniem w pracy z młodzieżą szkolną oraz osobami długotrwale bezrobotnymi. Zainteresowania naukowe – pedeutologia, edukacja dorosłych, współczesne koncepcje i nurty wychowania.