Pedagogika zdrowia i dietetyka

Zarezerwuj miejsce właśnie teraz i zyskaj 1 pełną ratę gratis! Opłatę wpisową też dostajesz za darmo!

   

Złe nawyki żywieniowe, brak aktywności fizycznej oraz stres to częste przyczyny wywołujące kłopoty zdrowotne dzieci, młodzieży i dorosłych.

W trakcie studiów zdobędziesz podstawy teoretyczne z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz nauk o zdrowiu, niezbędne do planowania i realizacji profilaktyki, poradnictwa i promocji zdrowia z uwzględnieniem problemów odżywiania człowieka.

Zdobędziesz kompetencje metodyczne w zakresie wspomagania zdrowia i zachowań żywieniowych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nauczysz się planowania i realizacji programów promocyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie zdrowia i odżywiania.

Nauczysz się opracowywać różnego typu diety oraz prowadzić działalność oświatową w zakresie prawidłowego żywienia.

Przygotujesz się do prowadzenia edukacji profilaktycznej i terapeutycznej związanej z różnego rodzaju zaburzeniami w odżywianiu (nadwagą, otyłością, anoreksją, bulimią)oraz chorobami dieto zależnymi (cukrzycą, miażdżycą, chorobą niedokrwienną serca).

Zdobędziesz umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami i narzędziami wykorzystywanymi w działaniach z zakresu promocji, profilaktyki oraz edukacji zdrowotnej i żywieniowej.

Będziesz gotów do inspirowania, informowania i doradzania w zakresie możliwości zachowań rekreacyjnych w czasie wolnym, którym towarzyszą pozytywne skutki zdrowotne.

Przygotujesz się do konstruowania i kontrolowania własnej ścieżki kariery, rozwijania wrażliwości prozdrowotnej oraz własnych zdolności do odpowiedzialnego zdobywania wiedzy z zakresu zdrowotnych i żywieniowych zachowań człowieka.

Studia na tej specjalności przygotują Cię do pracy pedagogicznej w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki i terapii zaburzeń odżywiania w różnych środowiskach.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

 • Pedagogika zdrowia
 • Profilaktyka i edukacja zdrowotna
 • Polityka zdrowotna i zdrowie publiczne
 • Podstawy fizjologii żywienia człowieka
 • Podstawy dietetyki
 • Zaburzenia odżywiania
 • Dietoterapia

Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika zdrowia i dietetyka, pozwoli Ci zdobyć kwalifikacje do pracy:

 • w sanatoriach i uzdrowiskach,
 • w placówkach systemu oświaty,
 • w wydziałach zdrowia i opieki społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w instytucjach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia,
 • w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych,
 • w instytucjach prowadzących działalność informacyjną i edukacyjną za pośrednictwem mass-mediów,
 • w placówkach opieki zdrowotnej i firmach medycznych działających na rynku zdrowia,
 • w podmiotach ekonomii społecznej i organizacjach pozarządowych realizujących projekty edukacyjne i profilaktyczne związane z ochroną zdrowia i promocją zdrowego stylu życia.

 

Rezerwuję miejsce
Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 0 Średnia: 0]