Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Dołącz do grupy zajęciowej!

   

 

 

Rezerwuję miejsce

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to specjalność dla tych, którzy chcą nauczyć się skutecznie reagować i pomagać ludziom w trudnych sytuacjach życiowych. Zdobyta wiedza o kształceniu i wychowywaniu, a także praktyczne umiejętności sprawdzą się zarówno w zawodzie pedagoga, jak i w prowadzeniu fachowej opieki nad osobami starszymi i dziećmi.

Studia na kierunku Pedagogika w ZPSB w Gryficach wybrałam ze względu na moje zainteresowania związane z problematyki rozwoju dziecka i jego wychowania, celów kształcenia i wpływu mediów na dziecko. To bardzo ważne dla mnie, że mogę studiować właśnie w Gryficach i rozwijać swoje zawodowe zainteresowania.

Monika Warda – Saran, absolwentka studiów na kierunku Pedagogika, ZPSB w Gryficach

Prawdziwym wychowawcą może być tylko ktoś nietuzinkowy, wręcz wyjątkowy. Ktoś, kto chce i potrafi wykorzystać swoje doświadczenie, pomysłowość, kompetencje pedagogiczne oraz walory osobiste do skutecznego wprowadzania podopiecznych w otaczający świat. Kto potrafi zachęcać ich do myślenia, poznawania i nieustannego próbowania, a wreszcie do dobrego działania. Takich staramy się wykształcić w Gryficach.

prof. dr Edward W. Radecki, lider specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Czego się nauczysz?

Prawidłowe uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży, właściwe rozpoznawanie ich potrzeb opiekuńczych oraz prognozowanie sprofilowanych oddziaływań wychowawczych to tylko kilka z wielu aspektów, o których dowiesz się wiele na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Prócz przekazania ogólnej wiedzy z zakresu pedagogiki, socjologii, filozofii i psychologii nauczymy Cię również prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także przygotujemy do pracy z osobami nieletnimi i dorosłymi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie. Zdobyte na studiach umiejętności pozwolą Ci prowadzić działalność opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży, które są czasowo lub trwale pozbawione opieki rodzicielskiej. Studiując w ZPSB dowiesz się więcej o budowaniu programów terapeutycznych i niesieniu pomocy uczniom, nauczycielom, wychowawcom i rodzicom, a także prowadzeniu terapii pedagogicznej pomocnej w przypadku problemów w opiece nad dziećmi. Nieobce będzie Ci również diagnozowanie zjawisk niekorzystnych z wychowawczego punktu widzenia oraz wypracowywanie skutecznych sposobów ich likwidowania i zapobiegania im.

Nowoczesne metody kształcenia

Zajęcia na naszej Uczelni realizowane są za pomocą nowoczesnych metod kształcenia – ćwiczeń z wykorzystaniem platformy e-learningowej, gier symulacyjnych i decyzyjnych, treningów i warsztatów specjalnościowych, dyskusji moderowanych.

Przedmioty specjalnościowe realizowane na specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Prawne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Pedagogika dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Organizacje pozarządowe w realizacji projektów społecznych
 • Warsztaty terapeutyczno-kompensacyjne

Po studiach będziesz mógł pracować na przykład jako:

 • pedagog przedszkolny
 • pedagog szkolny
 • wychowawca w ogniskach wychowawczych, klubach profilaktyczno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich
 • pedagog w placówkach wychowawczych, świetlicach środowiskowych
 • wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • specjalista w instytucjach, organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się profilaktyką i pomocą w sytuacjach trudnych

 

 

Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 5 Średnia: 4.8]