Dla Pracodawcy

Biuro Karier Wydziału w Stargardzie oferuje pracodawcom następujące możliwości:

  • pomoc przy pozyskiwaniu pracowników i stażystów
  • organizowanie spotkań dla studentów prezentujących sylwetki firm
  • pisanie prac końcowych dla potrzeb przedsiębiorstwa
  • zamieszczanie ofert pracy, praktyk i staży
  • współpraca przy organizacji wydarzeń promujących przedsiębiorczość, aktywne postawy na rynku pracy i podwyższanie kwalifikacji

Formularz dla pracodawców

Pracodawco, skorzystaj z możliwości i już dzisiaj zgłoś ofertę pracy, praktyki, stażu. Wystarczy kliknąć na poniższy link i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

Formularz zgłoszeniowy