Dla Studenta

Biuro Karier Wydziału w Stargardzie oferuje studentom następujące możliwości:

  • poradnictwo zawodowe
  • organizacja szkoleń
  • informowanie o ofertach pracy, praktyk i staży
  • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach
  • diagnoza potencjału zawodowego

Najnowsze oferty znajdziesz tutaj