Kształcenie specjalistyczne

Studia krótkiego cyklu

Szkoła ponadpodstawowa za Tobą i myślisz o szybkim zdobyciu zawodu w ramach wymarzonej specjalizacji? Nasze studia krótkiego cyklu to opcja w sam raz dla Ciebie!

Kształcenie specjalistyczne to nowoczesny model edukacji formie krótkiego, 3-semestralnego cyklu uczenia się, zorientowanego na kształtowanie umiejętności zawodowych i praktycznych.

W ramach tej specjalistycznej formuły, osoby posiadające świadectwo dojrzałości lub zdany egzamin zawodowy zdobywają tytuł dyplomowanego specjalisty, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

W studiach krótkiego cyklu mogą wziąć również udział osoby nieposiadające świadectwa czy egzaminu zawodowego. W takim przypadku cykl kończy się otrzymaniem certyfikatu ukończenia kształcenia specjalistycznego.

 

Rezerwuję miejsce