Niebawem w ofercie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i kursów, które uruchomione zostaną już wkrótce:

Szkolenie: Zagrożenia w rozwoju nastolatka: depresja, lęki, samouszkodzenia i próby samobójcze

Szkolenie: Radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami w pracy nauczyciela/wychowawcy

Szkolenie: Bajkoterapia w trudnych sytuacjach wychowawczych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Szkolenie: Dziecięca matematyka

Szkolenie: Rysunek jako narzędzie diagnostyczne

Szkolenie: Hejt, bullying i cyberprzemoc wśród uczniów

Szkolenie: Rozwój psychoseksualny człowieka – kryzys tożsamości w okresie adolescencji

Szkolenie: Samookaleczanie i autoagresja u dzieci

Szkolenie: Kreatywne zabawy matematyczne

Szkolenie: „Trudny rodzic” w przedszkolu – jak budować porozumienie i współpracę

Szkolenie: Trening Umiejętności Społecznych

Szkolenie: O wypaleniu zawodowym i jego profilaktyce w pracy nauczyciela/wychowawcy

Szkolenie: Ktoś potrzebuje pomocy?” Skuteczne metody rozwiązywania sytuacji trudnych w pracy z nastolatkiem (warsztat)

Szkolenie: Dziecko potrzebuje pomocy. Skuteczne metody rozwiązywania sytuacji trudnych w pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym (warsztat)

Szkolenie: Zaburzone poczucie wartości a zachowania psychopatyczne

Szkolenie: Proces suicydalny w okresie adolescencji

Szkolenie: Work-life balance w pracy nauczyciela