Zniżki dla absolwentów

Studia mijają bardzo szybko, jednak Twoja edukacja wcale nie musi zakończyć się na dyplomie licencjata, inzyniera czy magistra. Warto kontynuować naukę. Już raz zaufałeś naszej Uczelni, a my chcielibyśmy abyś to z nami rozwijał swoją ścieżkę edukacyjną i rozwijał swoją karierę zawodową. Jako student lub absolwent ZPSB możesz liczyć na preferencyjne warunki cenowe, jeśli zdecydujesz się kontynuować naukę w ZPSB.

Kierunek 12 rat 9 rat 2 raty 1 rata
Czesne w ratach na studiach podyplomowych
Animator czasu wolnego – NOWOŚĆ 384 zł
329,83 zł
507 zł
434,78 zł
2284 zł
1959 zł
4480 zł
3830 zł
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w biznesie (RODO) – NOWOŚĆ 364 zł
309,83 zł
481 zł
408,78 zł
2167 zł
1842 zł
4250 zł
3600 zł
Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 384 zł
329,83 zł
507 zł
434,78 zł
2284 zł
1959 zł
4480 zł
3830 zł
Kadry i płace 364 zł
302 zł
481 zł
408,78 zł
2167 zł
1842 zł
4250 zł
3600 zł
Menadżer BHP 364 zł
302 zł
481 zł
408,78 zł
2167 zł
1842 zł
4250 zł
3600 zł
Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem 364 zł
302 zł
481 zł
408,78 zł
2167 zł
1842 zł
4250 zł
3600 zł
Oligofrenopedagogika 384 zł
329,83 zł
507 zł
434,78 zł
2284 zł
1959 zł
4480 zł
3830 zł
Social media i e-marketing w turystyce – NOWOŚĆ 364 zł
302 zł
481 zł
408,78 zł
2167 zł
1842 zł
4250 zł
3600 zł
Psychologia praktyczna dla nauczycieli. Metody wspierania dzieci i młodzieży – NOWOŚĆ 384 zł
329,83 zł
507 zł
434,78 zł
2284 zł
1959 zł
4480 zł
3830 zł

 

Kierunek 15 rat 9 rat 3 raty 1 rata
Czesne w ratach na 3-semestralnych studiach podyplomowych w Gryficach
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 365 zł
321,67 zł
603 zł
530,78 zł
2715 zł
2390 zł
5325 zł
4675 zł
Przygotowanie pedagogiczne 365 zł
321,67 zł
603 zł
530,78 zł
2715 zł
2390 zł
5325 zł
4675 zł
Resocjalizacja i socjoterapia – NOWOŚĆ 365 zł
321,67 zł
603 zł
530,78 zł
2715 zł
2390 zł
5325 zł
4675 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju 365 zł
321,67 zł
603 zł
530,78 zł
2715 zł
2390 zł
5325 zł
4675 zł

W przypadku płatności ratalnych wartość ostatniej raty płatności odpowiada różnicy pomiędzy kwotą niezależną za cały okres nauki a sumą wymaganych wcześniej rat.