Zniżki dla absolwentów

Studia mijają bardzo szybko, jednak Twoja edukacja wcale nie musi zakończyć się na dyplomie licencjata, inzyniera czy magistra. Warto kontynuować naukę. Już raz zaufałeś naszej Uczelni, a my chcielibyśmy abyś to z nami rozwijał swoją ścieżkę edukacyjną i rozwijał swoją karierę zawodową. Jako student lub absolwent ZPSB możesz liczyć na preferencyjne warunki cenowe, jeśli zdecydujesz się kontynuować naukę w ZPSB.

Kierunek 12 rat 9 rat 2 raty 1 rata
Czesne w ratach na studiach podyplomowych
Animator czasu wolnego – NOWOŚĆ 384 zł
338,17 zł
507 zł
445,89 zł
2284 zł
2009 zł
4480 zł
3930 zł
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w biznesie (RODO) – NOWOŚĆ 364 zł
318,17 zł
481 zł
419,89 zł
2167 zł
1892 zł
4250 zł
3700 zł
Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 384 zł
338,17 zł
507 zł
445,89 zł
2284 zł
2009 zł
4480 zł
3930 zł
Kadry i płace 364 zł
318,17 zł
481 zł
419,89 zł
2167 zł
1892 zł
4250 zł
3700 zł
Menadżer BHP 364 zł
318,17 zł
481 zł
419,89 zł
2167 zł
1892 zł
4250 zł
3700 zł
Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem 364 zł
318,17 zł
481 zł
419,89 zł
2167 zł
1892 zł
4250 zł
3700 zł
Oligofrenopedagogika 384 zł
338,17 zł
507 zł
445,89 zł
2284 zł
2009 zł
4480 zł
3930 zł
Social media i e-marketing w turystyce – NOWOŚĆ 364 zł
318,17 zł
481 zł
419,89 zł
2167 zł
1892 zł
4250 zł
3700 zł
Psychologia praktyczna dla nauczycieli. Metody wspierania dzieci i młodzieży – NOWOŚĆ 384 zł
338,17zł
507 zł
445,89 zł
2284 zł
2009 zł
4480 zł
3930 zł

 

Kierunek 15 rat 9 rat 3 raty 1 rata
Czesne w ratach na 3-semestralnych studiach podyplomowych w Gryficach
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 365 zł
328,33 zł
603 zł
541,89 zł
2715 zł
2440 zł
5325 zł
4775 zł
Przygotowanie pedagogiczne 365 zł
328,33 zł
603 zł
541,89 zł
2715 zł
2440 zł
5325 zł
4775 zł
Resocjalizacja i socjoterapia – NOWOŚĆ 365 zł
328,33 zł
603 zł
541,89 zł
2715 zł
2440 zł
5325 zł
4775 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju 365 zł
328,33 zł
603 zł
541,89 zł
2715 zł
2440 zł
5325 zł
4775 zł

W przypadku płatności ratalnych wartość ostatniej raty płatności odpowiada różnicy pomiędzy kwotą niezależną za cały okres nauki a sumą wymaganych wcześniej rat.