Zniżki dla absolwentów

Studia mijają bardzo szybko, jednak Twoja edukacja wcale nie musi zakończyć się na dyplomie licencjata, inzyniera czy magistra. Warto kontynuować naukę. Już raz zaufałeś naszej Uczelni, a my chcielibyśmy abyś to z nami rozwijał swoją ścieżkę edukacyjną i rozwijał swoją karierę zawodową. Jako student lub absolwent ZPSB możesz liczyć na preferencyjne warunki cenowe, jeśli zdecydujesz się kontynuować naukę w ZPSB.

Kierunek 12 rat 4 raty 2 raty 1 rata
Czesne w ratach na studiach podyplomowych
Animator czasu wolnego – NOWOŚĆ 300 zł
900 zł
1800 zł
3600 zł
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w biznesie (RODO) – NOWOŚĆ 300 zł
900 zł
1800 zł
3600 zł
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (online) – NOWOŚĆ 300 zł
900 zł
1800 zł
3600 zł
Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (studia kwalifikacyjne) 405 zł 1215 zł 2430 zł 4860 zł
Kadry i płace – NOWOŚĆ 395 zł
1185 zł
2370 zł
4740 zł
Komunikacja i psychologia w biznesie – NOWOŚĆ 405 zł 1215 zł 2430 zł 4860 zł
Komunikacja i psychologia w wychowaniu i kształceniu – NOWOŚĆ 405 zł 1215 zł 2430 zł 4860 zł
Logistyka (online) – NOWOŚĆ 395 zł
1185 zł
2370 zł
4740 zł
Media społecznościowe i grafika w biznesie – NOWOŚĆ 405 zł 1215 zł 2430 zł 4860 zł
Metodyka zdalnego nauczania dla trenerów i nauczycieli (online) – NOWOŚĆ 395 zł
1185 zł
2370 zł
4740 zł
Menadżer BHP (blended learning) – NOWOŚĆ 395 zł
1185 zł
2370 zł
4740 zł
Oligofrenopedagogika (blended learning) – NOWOŚĆ 405 zł 1215 zł 2430 zł 4860 zł
Pedagogika lecznicza i terapeutyczna – NOWOŚĆ 395 zł
1185 zł
2370 zł
4740 zł
Psychologia praktyczna dla nauczycieli. Metody wspierania dzieci i młodzieży – NOWOŚĆ 395 zł
1185 zł
2370 zł
4740 zł
Profilaktyka i terapia uzależnień – NOWOŚĆ 405 zł 1215 zł 2430 zł 4860 zł
Social media i e-marketing w turystyce – NOWOŚĆ 405 zł 1215 zł 2430 zł 4860 zł
Zarządzanie e-commerce (online) – NOWOŚĆ 405 zł 1215 zł 2430 zł 4860 zł
Zarządzanie w sektorze publicznym – NOWOŚĆ 405 zł 1215 zł 2430 zł 4860 zł

 

Kierunek 18 rat 4 rat 2 raty 1 rata
Czesne w ratach na 3-semestralnych studiach podyplomowych w Gryficach
Resocjalizacja i socjoterapia (studia kwalifikacyjne) – NOWOŚĆ 330 zł 1485 zł 2970 zł 5940 zł

W przypadku płatności ratalnych wartość ostatniej raty płatności odpowiada różnicy pomiędzy kwotą niezależną za cały okres nauki a sumą wymaganych wcześniej rat.