Zniżki dla absolwentów

Studia mijają bardzo szybko, jednak Twoja edukacja wcale nie musi zakończyć się na dyplomie licencjata, inzyniera czy magistra. Warto kontynuować naukę. Już raz zaufałeś naszej Uczelni, a my chcielibyśmy abyś to z nami rozwijał swoją ścieżkę edukacyjną i rozwijał swoją karierę zawodową. Jako student lub absolwent ZPSB możesz liczyć na preferencyjne warunki cenowe, jeśli zdecydujesz się kontynuować naukę w ZPSB.

Kierunek 12 rat 9 rat 2 raty 1 rata
Czesne w ratach na studiach podyplomowych
Animator czasu wolnego – NOWOŚĆ 384 zł 507 zł 2284 zł 4480 zł
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w biznesie (RODO) – NOWOŚĆ 364 zł 481 zł 2167 zł 4250 zł
Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 384 zł 507 zł 2284 zł 4480 zł
Kadry i płace 364 zł 481 zł 2167 zł 4250 zł
Menadżer BHP 364 zł 481 zł 2167 zł 4250 zł
Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem 364 zł 481 zł 2167 zł 4250 zł
Oligofrenopedagogika 384 zł 507 zł 2284 zł 4480 zł
Social media i e-marketing w turystyce – NOWOŚĆ 364 zł 481 zł 2167 zł 4250 zł
Psychologia praktyczna dla nauczycieli. Metody wspierania dzieci i młodzieży – NOWOŚĆ 384 zł 507 zł 2284 zł 4480 zł

 

Kierunek 15 rat 9 rat 3 raty 1 rata
Czesne w ratach na 3-semestralnych studiach podyplomowych w Gryficach
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 365 zł 603 zł 2715 zł 5325 zł
Przygotowanie pedagogiczne 365 zł 603 zł 2715 zł 5325 zł
Resocjalizacja i socjoterapia – NOWOŚĆ 365 zł 603 zł 2715 zł 5325 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju 365 zł 603 zł 2715 zł 5325 z

W przypadku płatności ratalnych wartość ostatniej raty płatności odpowiada różnicy pomiędzy kwotą niezależną za cały okres nauki a sumą wymaganych wcześniej rat.