Zniżki dla absolwentów

Studia mijają bardzo szybko, jednak Twoja edukacja wcale nie musi zakończyć się na dyplomie licencjata, inzyniera czy magistra. Warto kontynuować naukę. Już raz zaufałeś naszej Uczelni, a my chcielibyśmy abyś to z nami rozwijał swoją ścieżkę edukacyjną i rozwijał swoją karierę zawodową. Jako student lub absolwent ZPSB możesz liczyć na preferencyjne warunki cenowe, jeśli zdecydujesz się kontynuować naukę w ZPSB.

 

Kierunek 12 rat 9 rat 2 raty 1 rata
Czesne w ratach na studiach podyplomowych
Bezpieczeństwo informacji w biznesie i administracji publicznej – NOWOŚĆ 360 zł 475 zł 2125 zł 4200 zł
Doradztwo zawodowe i edukacyjne 335 zł 440 zł 1960 zł 3900 zł
Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – NOWOŚĆ 365 zł 485 zł 2175 zł 4300 zł
Księgowość i płace w małej firmie 365 zł 485 zł 2175 zł 4300 zł
Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem 335 zł 440 zł 1960 zł 3900 zł
Menadżer BHP 350 zł 465 zł 2075 zł 4100 zł
Oligofrenopedagogika 350 zł 465 zł 2075 zł 4100 zł
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 335 zł 440 zł 1960 zł 3900 zł
Psychologia biznesu 350 zł 465 zł 2075 zł 4100 zł
Social media manager 350 zł 465 zł 2075 zł 4100 zł

 

Kierunek 15 rat 9 rat 3 raty 1 rata
Czesne w ratach na 3-semestralnych studiach podyplomowych w Gryficach
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 385 zł 505 zł 2250 zł 4470 zł
Doradztwo zawodowe i edukacyjne 385 zł 505 zł 2250 zł 4470 zł
Przygotowanie pedagogiczne 375 zł 490 zł 2185 zł 4350 zł
Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień – NOWOŚĆ 385 zł 505 zł 2250 zł 4470 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej – NOWOŚĆ 385 zł 505 zł 2250 zł 4470 zł

W przypadku płatności ratalnych wartość ostatniej raty płatności odpowiada różnicy pomiędzy kwotą niezależną za cały okres nauki a sumą wymaganych wcześniej rat.