O nas

Jesteśmy niepubliczną uczelnią zawodową o praktycznym profilu kształcenia profesjonalnej kadry dla biznesu oraz instytucji systemu wychowania.

Promujemy ideę uczenia się przez całe życie, oferując różnorodne formy kształcenia i doskonalenia. Nasi studenci, słuchacze oraz uczestnicy szkoleń i kursów zdobędą solidną i przydatną na co dzień wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne nie tylko w pracy zawodowej, ale także w konstruowaniu własnej ścieżki kariery oraz w rozwoju osobistym.

Nasi wykładowcy to cenieni specjaliści, którzy uczestniczą w licznych przedsięwzięciach i projektach biznesowych, edukacyjnych, badawczych.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

  • oferujemy szkolenia praktyczne,
  • prowadzą je specjaliści z danej dziedziny,
  • dostosowujemy ofertę szkoleniową do indywidualnych potrzeb zainteresowanych osób i grup,
  • monitorujemy tendencje i kierunki rozwoju gospodarczego oraz społecznego, dostosowując do nich zbieżnie ofertę naszych szkoleń,
  • organizujemy szkolenia w formie stacjonarnej i zdalnej,
  • wciąż doskonalimy się merytorycznie i technologicznie.

 

Przyjdź lub zadzwoń!        Sprawdź aktualną ofertę!