Menedżer sprzedaży

 

Kierunek
 • Menedżer sprzedaży
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Celem studiów jest kształtowanie i rozwój kompetencji menedżerskich i sprzedażowych niezbędnych do skutecznego i efektywnego zarządzania strukturami sprzedażowymi organizacji.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.07!
Cena
 • już od 352 zł/mc!

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych.

Rezerwuję miejsce 

Cel studiów i adresaci

Komunikacja z klientami i działania sprzedażowe to podstawa funkcjonowania każdej firmy. Jednocześnie, współczesny menedżer sprzedaży, to formalny lider zespołu, za którym pójdą pracownicy bez względu na poziom wyzwań.  To trudne i obszerne pole działalności, które wymaga znajomości funkcjonowania rynku, specyficznej wiedzy i właściwych technik. Tymczasem współczesny biznes i klient szybko się zmieniają, a w marketingu pojawiają się nowe techniki i innowacje. Każdy, kto chce lub musi zajmować się klientami i sprzedażą, musi postawić na własny rozwój i edukację. Studia na kier. Menedżer sprzedaży przygotowują do profesjonalnego pełnienia roli menedżera sprzedaży w firmie. Adresatami studiów są:

 • osoby zainteresowane samorozwojem w obszarze sprzedaży i marketingu;
 • osoby pracujące w dziale sprzedaży (lub innym dziale firmy wymagającym kontaktu z klientem),
 • osoby aspirujące do objęcia stanowisk kierowniczych działów sprzedażowo-marketingowych, działów obsługi klienta, działów zakupu,
 • przedsiębiorców i innych osób na co dzień zajmujących się strategiami sprzedaży, pozyskiwaniem nowych rynków zbytu, pozyskiwaniem klientów i budowaniem relacji z nimi.

Atuty kierunku

 • aktualna tematyka, dobrze przygotowany program
 • wykładowcy – branżowi eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym
 • wszystkie zajęcia o angażującym, praktycznym i warsztatowym charakterze, bez względu na to, czy odbywają się on-line, czy na sali wykładowej 
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learningowej;
 • dobra organizacja zajęć, średnio 2 zjazdy w miesiącu, harmonogram zajęć niezmienny, ustalony dla całego okresu studiów

Program studiów

 1. Blok podstawowych kompetencji menedżerskich (30 godzin)
  • Efektywność osobista menedżera
  • Przywództwo i motywowanie
  • Zarządzanie różnorodnością
 2. Blok: Rynek, strategie i procesy  sprzedaży (50 godzin)
  • Marketing strategiczny – marketing i sprzedaż 3.0
  • Badania rynkowe w sprzedaży
  • Organizacja sprzedaży (Struktury sprzedaży – tworzenie, rozwój, zarządzanie)
  • Procesy i projekty w sprzedaży. Wykorzystanie baz danych.
  • Social media w sprzedaży
 3. Blok: Negocjacje i techniki sprzedaży (40 godzin)
  • Negocjacje i techniki handlowe
  • Skuteczna rozmowa sprzedażowa
 4. Blok: Zarządzanie zespołem sprzedażowym (40 godzin)
  • Tworzenie zespołu sprzedażowego
  • Rozwój zespołu sprzedażowego
  • Menedżer zespołu sprzedażowego (leadership, wspieranie, rozwiązywanie konfliktów)
 5. Blok obieralny (10 godzin)
  • Do wyboru:
   • Etykieta w biznesie
   • E-commerce
   • Efektywna rozmowa sprzedażowa

Łączna liczba godz.: 170

Organizacja studiów podyplomowych

HybrydaStudia podyplomowe realizowane są w trybie weekendowym, stacjonarnie w siedzibie Wydziału oraz on-line (maksymalnie 40% zajęć) za pośrednictwem platformy MS Teams (tzn z bezpośrednim udziałem wykładowcy), średnio 2 razy w miesiącu, w soboty lub niedziele: od godz. 9.00 do 17.00 (łącznie 10 godz. dydakt./zjazd).

Kariera po studiach

Absolwenci studiów posiadają kompetencje nowoczesnego menedżera sprzedaży – znają reguły i zasady rządzące współczesną sprzedażą, potrafią diagnozować, projektować oraz stosować nowoczesne metody i techniki zarządzania, potrafią budować skuteczne kanały sprzedaży  i kierować zespołem.

Absolwenci studiów wykorzystują swoje kompetencje:

 • w pracy w charakterze specjalisty w dziale sprzedaży (lub innym dziale firmy wymagającym kontaktu z klientem),
 • na stanowiskach kierowniczych działów sprzedażowo-marketingowych, działów obsługi klienta, działów zakupu,
 • w roli przedsiębiorcy lub inne osoby na co dzień zajmującej się strategiami sprzedaży, pozyskiwaniem nowych rynków zbytu, pozyskiwaniem klientów i budowaniem relacji z nimi.

Warunki ukończenia studiów

 1. Egzamin końcowy w formie pytań testowych na platformie e-learnigowej Moodle
 2. Dodatkowo – dla chętnych egzamin praktyczny składający się z jednego trzech elementów:
  • Rozmowa sprzedażowa
  • Expose – przed zespołem sprzedażowym
  • Rozmowa z pracownikiem (motywująca/korygująca/aktywizująca/rozmowy kadrowe)
  • Słuchacz decydujący się na dodatkowy  egzamin praktyczny uzyska – oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – certyfikat skutecznego handlowca.
  • Warunek dopuszczenia do egzaminu końcowego: minimum 80% obecności na zajęciach.

Liderzy kierunku

Piotr Juszyński

Olga Bujanowska