Oligofrenopedagogika

 

Kierunek
 • Oligofrenopedagogika
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Podczas studiów uzyskasz kompetencje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą ich potencjału rozwojowego, jak również ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-poznawczych, motywacyjnych, intelektualnych, wychowawczych. Dowiesz się też, jak diagnozować potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 490 zł!

 

ZPSB to szkoła wyższa, która od lat oferuje kształcenie na najwyższym poziomie. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza oferta edukacyjna była skrojona na miarę potrzeb naszych słuchaczy oraz odpowiadała na aktualne wymagania na rynku pracy. Dlatego wśród studiów podyplomowych w naszej ofercie znalazł się kierunek Oligofrenopedagogika.

Cel studiów podyplomowych


Studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika mają na celu przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci uzyskają kwalifikacje do prowadzenia rewalidacji indywidualnej i grupowej z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i będą przygotowani do codziennej pracy z młodzieżą i dziećmi z różnymi problemami na tym polu. 

Studia Oligofrenopedagogika mają charakter kwalifikacyjny. Przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz.1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz.1450).

Program studiów


Poniżej przedstawiony został dokładny program studiów na kierunku Oligofrenopedagogika.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i instytucje opiekuńczo-wychowawcze: aspekty prawne. 10 godz.
 2. Pedagogika specjalna. Zakres kompetencji pedagoga specjalnego w szkole. 30 godz.
 3. Diagnostyka w pedagogice specjalnej. 30 godz.
 4. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością intelektualna i niedostosowaniem społecznym. 20 godz.
 5. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. 40 godz.
 6. Psychologia rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. 30 godz.
 7. Diagnoza funkcjonalna i terapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. 30 godz.
 8. Psychopedagogika rodziny. 30 godz.
 9. Diagnoza i terapia osób ze spektrum autyzmu. 30 godz.
 10. Wczesne wspomaganie rozwoju. 20 godz.
 11. Dydaktyka specjalna. 30 godz.
 12. Trening efektywności indywidualnej pedagoga specjalnego i terapeuty. 20 godz.
 13. Rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Rewalidacja indywidualna. 30 godz.
 14. Profilaktyka i terapia zaburzeń słuchu i mowy. 20 godz.
 15. Rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim. 30 godz.
 16. Stymulacja zmysłowa i integracja sensoryczno-motoryczna. 20 godz.
 17. Metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 30 godz.

Łączna liczba godzin: 450 + 180 godz. praktyki zawodowej

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku Oligofrenopedagogika w ZPSB


W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu dokładamy wszelkich starań, aby nasi słuchacze uczestniczyli w zajęciach na najwyższym poziomie. Kierunek Oligofrenopedagogika posiada wiele zalet, wśród których warto wymienić:

 • Możliwość uzyskania profesjonalnego przygotowania do pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Udział w zajęciach, które prowadzi doświadczona kadra na co dzień pracująca z dziećmi i młodzieżą.
 • Dokładne zapoznanie się z potrzebami dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi. 
 • Zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy, którą można z łatwością wykorzystać w swojej codziennej pracy, aby dodatkowo podnieść efekty wdrażanych metod nauczania i rozwoju. 

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika?


Studia podyplomowe w ZPSB na kierunku Oligofrenopedagogika skierowane są do osób, które posiadają już wyższe wykształcenie (na poziomie licencjata, inżyniera lub magistra) i chcą zdobyć dodatkową wiedzę oraz kwalifikacje, które umożliwią im skuteczną pracę z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi.  

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami studia kierowane są do osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, ale nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać dodatkowe przygotowanie w tym zakresie.

Korzyści dla słuchaczy


Kierunek Oligofrenopedagogika na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość  nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym. 

Organizacja studiów Oligofrenopedagogika w ZPSB


W ZPSB
zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się tylko dwa dni w tygodniu: w piątki i soboty. Na kierunku Oligofrenopedagogika prowadzone są one w trybie online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams zgodnie z następującym harmonogramem:

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:00,
 • soboty w godzinach od 8:30 do 17:00.

Powyższy plan sprawia, że słuchacze ZPSB mają wolne niedziele. Pozwala to im na wygodne łączenie codziennych obowiązków zawodowych i prywatnych z dalszą nauką oraz rozwijaniem swoich własnych pasji i zainteresowań. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych


Aby ukończyć kierunek Oligofrenopedagogika na studiach podyplomowych w ZPSB, słuchacze muszą:

 • mieć minimum 80% obecności na zajęciach,
 • odbyć obowiązkowe praktyki,
 • uzyskać zaliczenie każdego z modułów zajęć w postaci testu wiedzy na platformie e-learningowej.

Lider kierunku


mgr Beata Wydmuch-Mruk
– psycholożka i terapeutka dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, nauczycielka akademicka.

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.