Oligofrenopedagogika

Zapisz się na studia podyplomowe do 20 września i zapłać za naukę 750 zł mniej!

 

Wybierz swój kierunek studiów podyplomowych w ZPSB w Gryficach i zapłać za naukę 750 zł mniej. Zapisując się na studia do 20 września zapłacisz:

 • 300 zł mniej za czesne
 • 0 zł wpisowego – zamiast 450 zł!

 

Rezerwuję miejsce

Chcesz zostać pedagogiem specjalizującym się w pracy z dziećmi młodzieżą o różnych stopniach niepełnosprawności intelektualnej? Zapisz się na studia podyplomowe w ZPSB i zdobądź wiedzę, która Ci to umożliwi.

Na studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika zdecydowałam się przez wzgląd na wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców ZPSB, która ceniona jest przez studentów i absolwentów tej Uczelni. Jeśli podobnie jak ja, cenisz swój czas, wybór ZPSB to najlepsza opcja. Studia podyplomowe możesz podjąć w swoim mieście, blisko domu, a przekazywania wiedza jest wysokiej jakości.

Anna Poźniak, słuchacza studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika

Podczas studiów uzyskasz kompetencje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą ich potencjału rozwojowego, jak również ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-poznawczych, motywacyjnych, intelektualnych, wychowawczych. Dowiesz się też, jak diagnozować potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Studia podyplomowe wzbogaciliśmy o zestaw cenionych na rynku pracy kompetencji kluczowych, możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych oraz szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika są osoby posiadające wyższe wykształcenie co najmniej I stopnia na kierunku Pedagogika oraz nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych, których praca wymaga włączenia się w proces rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami zachowania.

Program studiów
Moduł Liczba godzin
Blok kompetencji dotyczących przygotowania psychologiczno – pedagogicznego
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii 15
Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej 15
Diagnostyka psychopedagogiczna 15
Regulacje prawne wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną 5
Psychopedagogika rodziny 15
Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną 15
Psychologia rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 15
Rewalidacja indywidualna 15
Rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 15
Rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim 15
Blok kompetencji dotyczący dydaktyki specjalnej
Dydaktyka specjalna 30
Diagnoza i terapia w pracy z dziećmi i młodzieżą 15
Technologie informacyjne w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie 10
Wczesna interwencja w usprawnianiu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 15
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
 
Seminarium 20
Praktyka zawodowa 120
Liczba godzin łącznie 350

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

Sprawdź kierunki studiów z obszaru kompetencji w edukacji i szkoleniach, które także mogą Cię zainteresować:

 

Rezerwuję miejsce