Oligofrenopedagogika

 

Kierunek
 • Oligofrenopedagogika
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Podczas studiów uzyskasz kompetencje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą ich potencjału rozwojowego, jak również ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-poznawczych, motywacyjnych, intelektualnych, wychowawczych. Dowiesz się też, jak diagnozować potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.05!
Cena
 • już od 397 zł/mc!

Studiuj taniej nawet o 1750 zł! 

Zapisz się do 31.05 i skorzystaj z promocji!

ZPSB to szkoła wyższa, która od lat oferuje kształcenie na najwyższym poziomie. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza oferta edukacyjna była skrojona na miarę potrzeb naszych słuchaczy oraz odpowiadała na aktualne wymagania na rynku pracy. Dlatego wśród studiów podyplomowych w naszej ofercie znalazł się kierunek Oligofrenopedagogika.

Cel studiów podyplomowych

Chcesz zostać pedagogiem specjalizującym się w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną? Zapisz się na studia podyplomowe w ZPSB i zdobądź wiedzę, która Ci to umożliwi. Studia o charakterze kwalifikacyjnym przygotowujące do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023, poz.2102) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz.1450, Dz.U. 2021, poz. 890, Dz.U. 2023, poz. 2003).

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności właściwych dla pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci uzyskają kwalifikacje do prowadzenia rewalidacji indywidualnej i grupowej z osobami o różnym stopniu niepełnosprawnosci intelektualnej.

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (minimum licencjackich), a w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników świetlic terapeutycznych lub poradni psychologiczno-pedagogicznych, terapeutów w OREW oraz WTZ. Zgodnie z nowymi wymogami, studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej

Atuty kierunku

 • dobrze przygotowany i ciekawie realizowany program, zgodnie ze standardami MEiN
 • profesjonalna kadra z dużym doświadczeniem praktycznym
 • harmonogram zajęć ustalony dla całego cyklu kształcenia
 • interaktywne, warsztatowo prowadzone zajęcia
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learningowej
 • sprawna obsługa ze strony dziekanatu
 • BRAK pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
 • świadectwo na podstawie zaliczenia końcowego w formie testu wiedzy i umięjętności na platformie Moodle.

Program studiów

 1. Psychopatologia dzieci i młodzieży. Różnicowanie zaburzeń. 10 godz.
 2. Pedagogika specjalna i jej współczesne problemy. 10 godz.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i rewalidacyjna – aspekty prawne. 5 godz.
 4. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. 10 godz.
 5. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – etiologia, specyfika rozwojowa. 10 godz.
 6. Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z ASD i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na różnych etapach edukacyjnych. 10 godz.
 7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej (zaburzenia rozwoju- różnicowanie, narzędzia diagnostyczne). 10 godz.
 8. Metodyka zajęć rewalidacyjnych (rewalidacja grupowa i indywidualna) z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. 10 godz.
 9. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 10 godz.
 10. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z ASD i niepełnosprawnością intelektualną. 10 godz.
 11. Potrzeby i zadania rozwojowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych okresach życia. 10 godz.
 12. Dydaktyka specjalna. 10 godz.
 13. Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 10 godz.
 14. Terapia logopedyczna. 10 godz.
 15. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniami z zaburzeniami z ASD i niepełnosprawnością intelektualną. 10 godz.
 16. Elementy terapii sensorycznej. 10 godz.
 17. Rodzina osoby z niepełnosprawnością. Podstawowy trening umiejętności rodzicielskich. 10 godz.
 18. Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. 10 godz.
 19. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami. 10 godz.
 20. Metodyka wspomagania oraz terapii dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. 10 godz.
 21. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną: rehabilitacja, edukacja, terapia – studium przypadku . 20 godz.
 22. Praktyka zawodowa. 180 godz.

Łączna liczba godzin – 395 godz.

Organizacja studiów Oligofrenopedagogika w ZPSB

On-line – Studia podyplomowe realizowane są w trybie on-line (z wykorzystaniem aplikacji MS Teams). Zajęcia realizowane są przez rok, odbywają się średnio 2 razy w miesiącu, w soboty lub niedziele w godz. 9.00-17.00 (łącznie 10 godz. dydakt./zjazd).

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • obecność na zajęciach (min 80% godzin przewidzianych w planie studiów)
 • egzamin końcowy w formie testu wiedzy i umiejętności na platformie e-learningowej Moodle
 • przedstawienie studium przypadku (zakres ustalony wspólnie z opiekunem modułu)
 • odbycie obowiązkowej praktyki

Lider kierunku

mgr Beata Wydmuch-Mruk – psycholożka i terapeutka dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, nauczycielka akademicka.

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.