Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (studia kwalifikacyjne)

Zarezerwuj miejsce teraz i zyskaj aż 950 złotych zniżki! Opłatę wpisową dostajesz gratis!

 

Dzieci ze zdiagnozowanym spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) mają trudności w porozumiewaniu się i rozwoju społecznym, charakteryzują się też innym sposobem przetwarzania informacji. Z tego powodu jako uczniowie są wyzwaniem dla całego systemu edukacji, a w szczególności dla nauczycieli. Jeśli pracujesz jako dydaktyk w placówce oświatowej, w której przebywa dziecko autystyczne, zapisz się na studia podyplomowe na kierunku Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ZPSB w Gryficach i poszerz swoje kompetencje zawodowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz uzyskaj kwalifikacje niezbędne przy prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, a ich ukończenie uprawnia do ubiegania się o pracę na stanowisku „nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego – nauczanie specjalne”.

Program studiów

Podczas studiów podyplomowych zdobędziesz fundamentalną wiedzę na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także zyskasz umiejętności praktyczne w zakresie pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami z autyzmem. Program nauki nastawiony jest na wyposażenie słuchaczy, którzy mają już przygotowanie pedagogiczne, nauczycielskie czy psychologiczne, w kwalifikacje, które upoważniają do prowadzenia terapii i kierowania procesem edukacyjnym osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (szkoły, przedszkola, ośrodki itp.).

Wybrane moduły programu

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – etiologia, specyfika rozwojowa
 • Diagnoza funkcjonalna osób ze spektrum autyzmu
 • Metodyka kształcenia i wychowania dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu
 • Metodyka rewalidacji uczniów ze spektrum autyzmu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
 • Psychologiczno-pedagogiczne przygotowanie do pracy wychowawczej osób z autyzmem
 • Problemy komunikacyjne osób z autyzmem i zespołem Aspergera – rozwój mowy, umiejętność komunikowania się, komunikacja alternatywna i ułatwiona
 • Problemy społeczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Wiodące metody terapeutyczne wykorzystywane w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Adresaci

Studia podyplomowe na kierunku Praca z dzieckiem autystycznym i ze spektrum autyzmu adresowane są do nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, psychologów i pedagogów szkolnych, psychologów i pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedów i fizjoterapeutów.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe realizowane są w okresie październik-lipiec. Zajęcia odbywają się 2-3 razy w miesiącu, w piątki w godzinach 16.30-19.30 oraz soboty w godzinach 8.30-17.00 (łącznie 15 godzin dydaktycznych w ramach jednego zjazdu) w siedzibie Wydziału Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach.

Warunki ukończenia studiów:

 • obecność na zajęciach (min. 80% wymaganych godzin)
 • odbycie obowiązkowej praktyki
 • zdanie egzaminu dyplomowego z całości modułów programowych
 • przedstawienie projektu w postaci indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (projekt empiryczny)

 

Rezerwuję miejsce
Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 2 Średnia: 4.5]