Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu

 

Kierunek
 • Edukacja i wspomaganie osób spektrum autyzmu
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Dzieci ze zdiagnozowanym spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) mają trudności w porozumiewaniu się i rozwoju społecznym, charakteryzują się też innym sposobem przetwarzania informacji. Z tego powodu jako uczniowie są wyzwaniem dla całego systemu edukacji, a w szczególności dla nauczycieli. Jeśli pracujesz jako dydaktyk w placówce oświatowej, w której przebywa dziecko autystyczne, zapisz się na studia podyplomowe na kierunku Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ZPSB w Gryficach i poszerz swoje kompetencje zawodowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz uzyskaj kwalifikacje niezbędne przy prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 490 zł!

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu.

Cel studiów podyplomowych


Studia podyplomowe na kierunku Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu mają na celu przygotować słuchaczy do prowadzenia zajęć dydaktycznych i rozwojowych z osobami, u których zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD). Na zajęciach słuchacze uzyskają praktyczną wiedzę, dzięki której zostaną przygotowani do prowadzenia diagnozy i zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze specjalistycznym i terapeutycznym dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z ASD.

Na zajęciach na studiach podyplomowych na kierunku Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu, słuchacze zdobędą aktualną wiedzę na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dzięki temu lepiej będą wykonywać swoją codzienną pracę.

Program studiów


Poniżej przedstawiony został dokładny program studiów na kierunku Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu. 

 1. Podstawy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży (rozwój sfery motorycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej). 15 godz.
 2. Trening efektywności indywidualnej pedagoga i terapeuty w pracy z dzieckiem z ASD. 10 godz.
 3. Podstawy psychopatologii dzieci i młodzieży. Różnicowanie zaburzeń. 15 godz.
 4. Elementy pedagogiki specjalnej. Zakres kompetencji pedagoga specjalnego w szkole. 15 godz.
 5. Diagnoza funkcjonalna  całościowych zaburzeń rozwoju – różnicowanie, narzędzia diagnostyczne. 10 godz.
 6. 6. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – kryteria diagnozy, etiologia, specyfika rozwojowa. 10 godz.
 7. Praca z zachowaniami trudnymi i niepożądanymi u osób z ASD. 10 godz.
 8. Metody terapii indywidualnej i grupowej osób z ASD – planowanie w oparciu o diagnozę funkcjonalną. 10 godz.
 9. Problemy dojrzewania i seksualność osób z ASD. 10 godz.
 10. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z ASD – wczesna interwencja terapeutyczna. 10 godz.
 11. Specyfika młodego dorosłego i dorosłego z zaburzeniami ze spektrum ASD. 10 godz.
 12. Stymulacja zmysłowa i integracja sensoryczno-motoryczna. 10 godz.
 13. Terapia logopedyczna. 10 godz.
 14. Procesy poznawcze osób ze spektrum autyzmu. 10 godz.
 15. Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z ASD na różnych etapach edukacyjnych. 10 godz.
 16. Seminarium dyplomowe. 20 godz.
 17. Terapia komunikacji funkcjonalnej (terapia mowy). 10 godz.
 18. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z ASD – warsztat. 10 godz. 
 19. Rodzina dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Podstawowy trening umiejętności rodzicielskich. 10 godz.
 20. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagania osób ze spektrum autyzmu. 10 godz.
 21. Trening Umiejętności Społecznych- rozwijanie kompetencji społecznych osób z ASD. 15 godz.
 22. Praktyka o charakterze terapeutycznym. 120 godz.

Łączna liczba godzin – 360 godz.

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu w ZPSB


Studia podyplomowe w ZPSB mają wiele zalet. Wśród atutów kierunku Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu warto wymienić: 

 • Możliwość zapoznania się z metodami i technikami radzenia sobie w trudnych sytuacjach z punktu widzenia rodzica, opiekuna i dziecka.
 • Możliwość poznania odpowiednich form terapii, dostosowanych do wspomagania rozwoju osoby ze spektrum autyzmu.
 • Udział w zajęciach w zakresie dobrze przygotowanego i ciekawie realizowanego programu, który stworzony został zgodnie ze standardami MEiN.
 • Udział w zajęciach, które prowadzi profesjonalna kadra z dużym doświadczeniem praktycznym.
 • Możliwość uczestniczenia w interaktywnych zajęciach, które prowadzone są w sposób warsztatowy. 

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu?


Studia podyplomowe w ZPSB na kierunku Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu skierowane są do osób, które posiadają już wyższe wykształcenie (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Istotne jest, aby ukończone studia były skupione na kształceniu w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub w zakresie psychologii (jednocześnie posiadające przygotowanie pedagogiczne). 

Na studiach podyplomowych w ZPSB na tym kierunku dodatkową wiedzę mogą zdobyć nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedzi,  fizjoterapeuci, wychowawcy. 

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Ukończenie uprawnia do ubiegania się o pracę na stanowisku:

 • nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego – nauczanie specjalne.

Korzyści dla słuchaczy


Kierunek Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość  nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym. 

Organizacja studiów Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu w ZPSB


Studia podyplomowe w ZPSB na kierunku Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu trwają 2 semestry i
prowadzone są w trybie weekendowym. Zajęcia prowadzone są online, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams i odbywają się w piątki i w soboty zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:00,
 • soboty w godzinach od 8:30-17:00.

Powyższy układ planu sprawia, że słuchacze studiów podyplomowych w ZPSB mają wolne niedziele. Ułatwia to łączenie nauki z życiem zawodowym i prywatnym oraz rozwojem pasji i zainteresowań.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych


Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu, słuchacze muszą:

 • mieć minimum 80% obecności na zajęciach,
 • odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe,
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu, który przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • uzyskać pozytywny wynik z prezentacji projektu lub pracy dyplomowej. 

Lider kierunku

Beata Dobińska – psycholożka, psychoterapeutka CBT oraz Terapii Schematu Indywidualnej i Terapii Schematu Par, wykładowczyni akademicka, absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna). Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi, młodymi dorosłymi oraz adolescentami doświadczającymi zaburzeń lękowych, depresyjnych, obsesyjno-kompulsyjnych czy zaburzeń odżywiania; wspiera osoby, które doświadczają różnorodnych problemów w życiu osobistym i zawodowym. W swojej pracy psychoterapeutycznej wykorzystuje techniki poznawczo-behawioralne (CBT), szczególnie trzeciej fali – Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), techniki terapii schematu oraz techniki psychoterapii Gestalt. Jest certyfikowaną trenerką biznesu z wieloletnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej z osobami dorosłymi. Ukończyła dwuletni certyfikowany programu terapii Gestalt w Krakowie, roczne szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży (Certyfikat CTPB w Warszawie). Obecnie kończy czteroletnie certyfikowane szkolenie podyplomowe CBT w akredytowanej szkole psychoterapii Crescentia. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi na oddziale psychiatrycznym dla osób dorosłych oraz w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole. Pracuje pod stałą superwizją zarówno w obszarze CBT, jak i Terapii Schematu.

 

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.