Edukacja i wspomaganie osób spektrum autyzmu

Zapisz się do 31 maja i zyskaj 2 raty gratis!

 

Kierunek
 • Edukacja i wspomaganie osób spektrum autyzmu
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2022
Opis
Dzieci ze zdiagnozowanym spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) mają trudności w porozumiewaniu się i rozwoju społecznym, charakteryzują się też innym sposobem przetwarzania informacji. Z tego powodu jako uczniowie są wyzwaniem dla całego systemu edukacji, a w szczególności dla nauczycieli. Jeśli pracujesz jako dydaktyk w placówce oświatowej, w której przebywa dziecko autystyczne, zapisz się na studia podyplomowe na kierunku Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ZPSB w Gryficach i poszerz swoje kompetencje zawodowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz uzyskaj kwalifikacje niezbędne przy prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych.
Aktualna zniżka
 • 2 raty gratis tylko do 31.05.2022!
Cena
 • Już od 449 zł!

 

Rezerwuję miejsce

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, a ich ukończenie uprawnia do ubiegania się o pracę na stanowisku „nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego – nauczanie specjalne”.

Metodyka

Podczas studiów podyplomowych zdobędziesz fundamentalną wiedzę na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także zyskasz umiejętności praktyczne w zakresie pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami z autyzmem. Program nauki nastawiony jest na wyposażenie słuchaczy, którzy mają już przygotowanie pedagogiczne, nauczycielskie czy psychologiczne, w kwalifikacje, które upoważniają do prowadzenia terapii i kierowania procesem edukacyjnym osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (szkoły, przedszkola, ośrodki itp.).

 

Program studiów:

 1. Podstawy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży (rozwój sfery motorycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej). 15 godz.
 2.  Trening efektywności indywidualnej pedagoga i terapeuty w pracy z dzieckiem z ASD. 10 godz.
 3. Podstawy psychopatologii dzieci i młodzieży. Różnicowanie zaburzeń. 15 godz.
 4. Elementy pedagogiki specjalnej. Zakres kompetencji pedagoga specjalnego w szkole. 15 godz.
 5. Diagnoza funkcjonalna całościowych zaburzeń rozwoju – różnicowanie, narzędzia diagnostyczne. 10 godz.
 6. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – kryteria diagnozy, etiologia, specyfika rozwojowa. 10 godz.
 7. Praca z zachowaniami trudnymi i niepożądanymi u osób z ASD. 10 godz.
 8. Metody terapii indywidualnej i grupowej osób z ASD – planowanie w oparciu o diagnozę funkcjonalną. 10 godz.
 9. Problemy dojrzewania i seksualność osób z ASD. 10 godz.
 10. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z ASD – wczesna interwencja terapeutyczna. 10 godz.
 11. Specyfika młodego dorosłego i dorosłego z zaburzeniami ze spektrum ASD. 10 godz.
 12. Stymulacja zmysłowa i integracja sensoryczno-motoryczna. 10 godz.
 13. Terapia logopedyczna. 10 godz.
 14. Procesy poznawcze osób ze spektrum autyzmu. 10 godz.
 15. Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z ASD na różnych etapach edukacyjnych. 10 godz.
 16. Seminarium dyplomow. 20 godz.
 17. Terapia komunikacji funkcjonalnej (terapia mowy). 10 godz.
 18. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z ASD – warsztat. 10 godz.
 19. Rodzina dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Podstawowy trening umiejętności rodzicielskich. 10 godz.
 20. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagania osób ze spektrum autyzmu. 10 godz.
 21. Trening Umiejętności Społecznych- rozwijanie kompetencji społecznych osób z ASD. 15 godz.
 22. Praktyka o charakterze terapeutycznym. 120 godz.

Łączna liczba godzin – 360 godz.

Adresaci

Studia podyplomowe na kierunku Praca z dzieckiem autystycznym i ze spektrum autyzmu adresowane są do nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, psychologów i pedagogów szkolnych, psychologów i pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedów i fizjoterapeutów.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe realizowane są w okresie październik-lipiec. Zajęcia odbywają się 2-3 razy w miesiącu, w piątki w godzinach 16.30-19.30 oraz soboty w godzinach 8.30-17.00 (łącznie 15 godzin dydaktycznych w ramach jednego zjazdu) w siedzibie Wydziału Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach.

Warunki ukończenia studiów:

 • obecność na zajęciach (min. 80% wymaganych godzin),
 • odbycie obowiązkowej praktyki,
 • zdanie egzaminu dyplomowego z całości modułów programowych,
 • przedstawienie projektu w postaci indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (projekt empiryczny).

Lider kierunku:

Beata Dobińska – psycholog, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej, akredytowany konsultant Insights Discovery. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 2-letniego stażu szkoleniowego z zakresu terapii Gestalt i 2-letniego Programu Edukacji Psychologicznej z zakresu Analizy Transakcyjnej. Od 1994 roku prowadzi szkolenia oraz realizuje projekty rozwojowe i doradcze zarówno biznesowe, jak i edukacyjne i oświatowe. Wykładowca w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Lider i koordynator merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu: Psychologia zarządzania, Akademia Trenera i Akademia Coachingu.
Prowadziła projekty szkoleniowo-doradcze dla takich marek jak Telekomunikacja Polska S.A., Zakłady Chemiczne Police, Poczta Polska S.A., Szczecińska Energetyka, Cieplna, MK Cafe, Urząd Miejski w Szczecinie, Izba Skarbowa w Szczecinie, Izba Celna w Szczecinie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Bank BPH S.A., Plus GSM , Bank PKO BP S.A., Anwil S.A., Elte, WUP/Zachodniopomorskie, Home pl, Asseco Poland S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości czy DGS Poland.

Rezerwuję miejsce