Terapia zajęciowa

 

Kierunek
 • Terapia zajęciowa
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Troska o grupy społeczne ze specjalnymi potrzebami wymaga specjalistycznej wiedzy oraz odpowiednich umiejętności. Aby zadbać o ich rozwój na jak najwyższym poziomie, warto zdecydować się na dobrze przygotowane studia w tym kierunku. Przygotują one terapeutę lub opiekuna do prowadzenia zajęć dopasowanych do konkretnej grupy społecznej i do indywidualnych potrzeb każdego jej członka.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.05!
Cena
 • już od 397 zł/mc!

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku  Terapia zajęciowa.

Studiuj taniej nawet o 1750 zł! 

Zapisz się do 31.05 i skorzystaj z promocji!

Rezerwuję miejsce 

Cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe na kierunku Terapia zajęciowa pozwalają zdobyć kompetencje i kwalifikacje zawodowe do pracy terapeutycznej z osobami chorymi, niepełnosprawnymi i w wieku senioralnym.

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia pracujących lub planujących pracę z osobami chorymi, niepełnosprawnymi oraz w wieku senioralnym.

Terapeuta zajęciowy może podjąć zatrudnienie w:

 • placówkach systemu opieki zdrowotnej,
 • placówkach systemu opieki społecznej,
 • placówkach prowadzących rehabilitację,
 • placówkach oświatowych oraz instytucjach i fundacjach związanych z szeroko rozumianą rehabilitacją osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz wykluczonych społecznie,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • w ramach samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie terapii zajęciowej.

Pedagodzy kończący studia podyplomowe w zakresie terapii zajęciowej uzyskają dodatkowe kompetencje, podnoszące jakość ich pracy terapeutycznej, rewalidacyjnej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w świetlicach szkolnych, terapeutycznych, środowiskowych.

Atuty kierunku

 • dobrze przygotowany i ciekawie realizowany program
 • profesjonalna kadra z dużym doświadczeniem praktycznym
 • harmonogram zajęć ustalony dla całego cyklu kształcenia
 • interaktywne, warsztatowo prowadzone zajęcia
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learningowej
 • sprawna obsługa ze strony dziekanatu
 • BRAK pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
 • świadectwo na podstawie zaliczenia końcowego w formie testu wiedzy i umięjętności na platformie Moodle.

Program studiów

Poniżej przedstawiony został dokładny program studiów podyplomowych na kierunku Terapia zajęciowa w ZPSB. 

 1. Trening umiejętności interpersonalnych. 10 godz.
 2. Podstawy pedagogiki. 10 godz.
 3. Podstawy psychologii. 10 godz.
 4. Podstawy anatomii, fizjologii i patologii. 20 godz.
 5. Terapia zaburzeń mowy. Alternatywne metody komunikacji. 10 godz.
 6. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Andragogika specjalna. 10 godz.
 7. Podstawy terapii zajęciowej. 10 godz.
 8. Planowanie i organizacja terapii zajęciowej. 10 godz.
 9. Arteterapie (techniki plastyczne). 10 godz.
 10. Muzykoterapia. 10 godz.
 11. Bajkoterapia.10 godz.
 12. Dramatoterapia i teatroterapia. 10 godz.
 13. Ergoterapia. 10 godz.
 14. Gry i zabawy rekreacyjne. 10 godz.
 15. Trening kreatywności. 10 godz.
 16. Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży. 10 godz.
 17. Terapia zajęciowa osób starszych. 10 godz.

Łączna liczba godzin: 180 + 60 godz. praktyki zawodowej.

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Organizacja studiów podyplomowych

Na sali – Studia podyplomowe trwają 2 semestry i prowadzone są w trybie weekendowym, stacjonarnie (na sali, w siedzibie Wydziału ZPSB w Gryficach). Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, w piątki w godzinach: 16.30 -20.00 oraz soboty: od 8.30-17.00 (łącznie 10- 15 godz. dydakt./zjazd).

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • obecność na zajęciach (min 80% wymaganych godzin)
 • odbycie obowiązkowej praktyki
 • zdanie egzaminu końcowego, dostępnego na platformie e-learningowej

Lider kierunku

dr Agnieszka Jankowska – pedagog, nauczyciel akademicki, nauczyciel dyplomowany i ekspert MEiN w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, kierownik placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej. Oligofrenopedagog z doświadczeniem w pracy w placówce rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej. Doradca zawodowy z doświadczeniem w pracy z młodzieżą szkolną oraz osobami długotrwale bezrobotnymi. Zainteresowania naukowe – pedeutologia, edukacja dorosłych, współczesne koncepcje i nurty wychowania.


Sprawdź, jakie
inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.