Terapia zajęciowa

 

Kierunek
 • Terapia zajęciowa
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Troska o grupy społeczne ze specjalnymi potrzebami wymaga specjalistycznej wiedzy oraz odpowiednich umiejętności. Aby zadbać o ich rozwój na jak najwyższym poziomie, warto zdecydować się na dobrze przygotowane studia w tym kierunku. Przygotują one terapeutę lub opiekuna do prowadzenia zajęć dopasowanych do konkretnej grupy społecznej i do indywidualnych potrzeb każdego jej członka.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 490 zł!

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku  Terapia zajęciowa.

Cel studiów podyplomowych


Studia podyplomowe na kierunku Terapia zajęciowa pozwalają zdobyć kompetencje i kwalifikacje zawodowe do pracy terapeutycznej z osobami chorymi, z niepełnosprawnościami oraz w wieku senioralnym. Zajęcia prowadzone są przez praktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym, którzy przekazywaną wiedzę popierają konkretnymi przykładami ze swojej pracy. Pomaga to w zrozumieniu wymagań i oczekiwań podopiecznych oraz znacznie ułatwia przyswajanie wiedzy. 

Terapia zajęciowa to studia podyplomowe z ciekawym i bardzo praktycznym programem, który spełnia wszystkie aktualne standardy i wymagania. Osoby, które ukończą ten kierunek, będą przygotowane do podjęcia zatrudnienia w placówkach systemu opieki społecznej, placówkach prowadzących rehabilitację, placówkach oświatowych oraz instytucjach i fundacjach związanych z szeroko rozumianą rehabilitacją osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu oraz osób z niepełnosprawnością i wykluczonych społecznie.

Program studiów


Poniżej przedstawiony został dokładny program studiów podyplomowych na kierunku Terapia zajęciowa w ZPSB. 

 1. Trening umiejętności interpersonalnych. 10 godz.
 2. Podstawy pedagogiki. 10 godz.
 3. Podstawy psychologii. 10 godz.
 4. Podstawy anatomii, fizjologii i patologii. 20 godz.
 5. Terapia zaburzeń mowy. Alternatywne metody komunikacji. 10 godz.
 6. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Andragogika specjalna. 10 godz.
 7. Podstawy terapii zajęciowej. 10 godz.
 8. Planowanie i organizacja terapii zajęciowej. 10 godz.
 9. Arteterapie (techniki plastyczne). 10 godz.
 10. Muzykoterapia. 10 godz.
 11. Bajkoterapia.10 godz.
 12. Dramatoterapia i teatroterapia. 10 godz.
 13. Ergoterapia. 10 godz.
 14. Gry i zabawy rekreacyjne. 10 godz.
 15. Trening kreatywności. 10 godz.
 16. Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży. 10 godz.
 17. Terapia zajęciowa osób starszych. 10 godz.

Łączna liczba godzin: 180 + 60 godz. praktyki zawodowej.

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

 

Najważniejsze atuty kierunku Terapia zajęciowa w ZPSB


ZPSB to uczelnia, która oferuje dopracowany program edukacyjny, dopasowany do potrzeb słuchaczy i aktualnych wymagań stawianych na rynku pracy. Do największych zalet kierunku Terapia zajęciowa należą: 

 • Możliwość dokładnego zapoznania się z technikami pracy terapeutycznej. 
 • Udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z doświadczeniem, według ciekawego programu, który został przygotowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami. 
 • Udział w zajęciach praktycznym o charakterze warsztatowym i interaktywnym. 
 • Brak pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego. 

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Terapia zajęciowa?


Studia podyplomowe na kierunku Terapia zajęciowa w ZPSB skierowane są do osób, które mają już wykształcenie wyższe (na poziomie licencjata, inżyniera lub magistra) i chcą poszerzać swoje kompetencje oraz zdobywać nową, praktyczną wiedzę. Kierunek Terapia zajęciowa prowadzony jest przez specjalistów z doświadczeniem. Dzięki temu to idealny wybór dla tych, którzy planują pracę z osobami chorymi, z niepełnosprawnościami oraz w wieku senioralnym lub wykonują obowiązki związane z tymi grupami, ale chcą zdobyć dodatkowe umiejętności oraz uaktualnić swoją wiedzę. 

Korzyści dla słuchaczy


Kierunek Terapia zajęciowa na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość  nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym. 

Organizacja studiów Terapia zajęciowa w ZPSB


W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na pierwszym miejscu stawiamy naszych słuchaczy i ich potrzeby.
Dlatego zajęcia na studiach podyplomowych w ZPSB odbywają się tylko dwa dni w tygodniu: w piątki i soboty. Na kierunku Terapia zajęciowa zjazdy odbywają się w formie tradycyjnej (zajęcia prowadzone na sali), zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:00,
 • soboty w godzinach od 8:30 do 17:00.

Taki harmonogram zajęć gwarantuje słuchaczom ZPSB wolne niedziele. Dzięki temu z łatwością mogą oni godzić swoje inne obowiązki z nauką i nie muszą rezygnować z rozwoju poza uczelnią. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych


Aby ukończyć kierunek Terapia zajęciowa w ZPSB, słuchacze muszą:

 • mieć minimum 80% obecności na zajęciach,
 • odbyć obowiązkowe praktyki, 
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu końcowego, dostępnego na platformie e-learningowej.

Lider kierunku


dr Agnieszka Jankowska
– pedagog, nauczyciel akademicki, nauczyciel dyplomowany i ekspert MEiN w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, kierownik placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej. Oligofrenopedagog z doświadczeniem w pracy w placówce rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej. Doradca zawodowy z doświadczeniem w pracy z młodzieżą szkolną oraz osobami długotrwale bezrobotnymi. Zainteresowania naukowe – pedeutologia, edukacja dorosłych, współczesne koncepcje i nurty wychowania.


Sprawdź, jakie
inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.