Terapia zajęciowa

Kierunek
 • Terapia zajęciowa
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2022
Opis
Troska o grupy społeczne ze specjalnymi potrzebami wymaga specjalistycznej wiedzy oraz odpowiednich umiejętności. Aby zadbać o ich rozwój na jak najwyższym poziomie, warto zdecydować się na dobrze przygotowane studia w tym kierunku. Przygotują one terapeutę lub opiekuna do prowadzenia zajęć dopasowanych do konkretnej grupy społecznej i do indywidualnych potrzeb każdego jej członka. Program studiów
Aktualna zniżka
 • Jesteś zainteresowany studiami?Skontaktuj się z nami!
Cena
 • Już od 449 zł!

 

ZPSB to szkoła wyższa, która oferuje ciekawy program studiów podyplomowych. Nasza uczelnia zlokalizowana jest na Pomorzu Zachodnim. Wśród oferowanych kierunków dostępna jest między innymi Terapia zajęciowa.

Cel studiów podyplomowych


Studia podyplomowe na kierunku Terapia zajęciowa pozwalają zdobyć kompetencje i kwalifikacje zawodowe do pracy terapeutycznej z osobami chorymi, z niepełnosprawnościami oraz w wieku senioralnym. Zajęcia prowadzone są przez praktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym, którzy przekazywaną wiedzę popierają konkretnymi przykładami ze swojej pracy. Pomaga to w zrozumieniu wymagań i oczekiwań podopiecznych oraz znacznie ułatwia przyswajanie wiedzy. 

Terapia zajęciowa to studia podyplomowe z ciekawym i bardzo praktycznym programem, który spełnia wszystkie aktualne standardy i wymagania. Osoby, które ukończą ten kierunek, będą przygotowane do podjęcia zatrudnienia w placówkach systemu opieki społecznej, placówkach prowadzących rehabilitację, placówkach oświatowych oraz instytucjach i fundacjach związanych z szeroko rozumianą rehabilitacją osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu oraz osób z niepełnosprawnością i wykluczonych społecznie.

Program studiów


Poniżej przedstawiony został dokładny program studiów podyplomowych na kierunku Terapia zajęciowa w ZPSB. 

 1. Trening umiejętności interpersonalnych. 10 godz.
 2. Podstawy pedagogiki. 10 godz.
 3. Podstawy psychologii. 10 godz.
 4. Podstawy anatomii, fizjologii i patologii. 20 godz.
 5. Terapia zaburzeń mowy. Alternatywne metody komunikacji. 10 godz.
 6. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Andragogika specjalna. 10 godz.
 7. Podstawy terapii zajęciowej. 10 godz.
 8. Planowanie i organizacja terapii zajęciowej. 10 godz.
 9. Arteterapie (techniki plastyczne). 10 godz.
 10. Muzykoterapia. 10 godz.
 11. Bajkoterapia.10 godz.
 12. Dramatoterapia i teatroterapia. 10 godz.
 13. Ergoterapia. 10 godz.
 14. Gry i zabawy rekreacyjne. 10 godz.
 15. Trening kreatywności. 10 godz.
 16. Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży. 10 godz.
 17. Terapia zajęciowa osób starszych. 10 godz.

Łączna liczba godzin: 180 + 60 godz. praktyki zawodowej.

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku Terapia zajęciowa w ZPSB


ZPSB to uczelnia, która oferuje dopracowany program edukacyjny, dopasowany do potrzeb słuchaczy i aktualnych wymagań stawianych na rynku pracy. Do największych zalet kierunku Terapia zajęciowa należą: 

 • Możliwość dokładnego zapoznania się z technikami pracy terapeutycznej. 
 • Udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z doświadczeniem, według ciekawego programu, który został przygotowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami. 
 • Udział w zajęciach praktycznym o charakterze warsztatowym i interaktywnym. 
 • Brak pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego. 

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Terapia zajęciowa?


Studia podyplomowe na kierunku Terapia zajęciowa w ZPSB skierowane są do osób, które mają już wykształcenie wyższe (na poziomie licencjata, inżyniera lub magistra) i chcą poszerzać swoje kompetencje oraz zdobywać nową, praktyczną wiedzę. Kierunek Terapia zajęciowa prowadzony jest przez specjalistów z doświadczeniem. Dzięki temu to idealny wybór dla tych, którzy planują pracę z osobami chorymi, z niepełnosprawnościami oraz w wieku senioralnym lub wykonują obowiązki związane z tymi grupami, ale chcą zdobyć dodatkowe umiejętności oraz uaktualnić swoją wiedzę. 

Korzyści dla słuchaczy


Kierunek Terapia zajęciowa na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość  nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym. 

Organizacja studiów Terapia zajęciowa w ZPSB


W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na pierwszym miejscu stawiamy naszych słuchaczy i ich potrzeby.
Dlatego zajęcia na studiach podyplomowych w ZPSB odbywają się tylko dwa dni w tygodniu: w piątki i soboty. Na kierunku Terapia zajęciowa zjazdy odbywają się w formie tradycyjnej (zajęcia prowadzone na sali), zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:00,
 • soboty w godzinach od 8:30 do 17:00.

Taki harmonogram zajęć gwarantuje słuchaczom ZPSB wolne niedziele. Dzięki temu z łatwością mogą oni godzić swoje inne obowiązki z nauką i nie muszą rezygnować z rozwoju poza uczelnią. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych


Aby ukończyć kierunek Terapia zajęciowa w ZPSB, słuchacze muszą:

 • mieć minimum 80% obecności na zajęciach,
 • odbyć obowiązkowe praktyki, 
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu końcowego, dostępnego na platformie e-learningowej.

Lider kierunku


dr Agnieszka Jankowska
– pedagog, nauczyciel akademicki, nauczyciel dyplomowany i ekspert MEiN w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, kierownik placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej. Oligofrenopedagog z doświadczeniem w pracy w placówce rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej. Doradca zawodowy z doświadczeniem w pracy z młodzieżą szkolną oraz osobami długotrwale bezrobotnymi. Zainteresowania naukowe – pedeutologia, edukacja dorosłych, współczesne koncepcje i nurty wychowania.


Sprawdź, jakie
inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.