MARKETING TERYTORIALNY – CHWYT CZY MIT W ZARZĄDZANIU REGIONEM?

Kolejna edycja Gryfickiego Forum Społeczno- Gospodarczego już za nami. We wtorek 23. maja na Wydziale Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach odbyło się IV Gryfickie Forum Społeczno- Gospodarcze, które w całości poświęcono problematyce marketingu terytorialnego. Uczestnicy wydarzenia poszukiwali odpowiedzi na pytanie, jak zbudować i wypromować markę regionu gryfickiego.

W IV Gryfickim Forum Społeczno- Gospodarczym, które zostało zainicjowane w 2014 roku, przez Władze Wydziału Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach, uczestniczyli samorządowcy, eksperci z dziedziny marketingu i kształtowania marki miejsca, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji, którym bliskie są sprawy regionu gryfickiego. Specjalnymi gośćmi Forum byli Parlamentarzyści: Europoseł prof. Dariusz Rosati, Poseł na Sejm dr Arkadiusz Marchewka oraz Poseł na Sejm Piotr Misiło.

Pierwsza część Forum została w całości poświęcona wystąpieniom zaproszonych gości, którzy podzielili się z Uczestnikami swoją ekspercką wiedzą w zakresie budowania i promocji marki w kontekście miast i regionów. Prezentacje uzupełniano przykładami dobrych praktyk i marek miejsc, wykreowanych w ostatnich latach w Polsce.

Drugą część wydarzenia w całości poświęcono na dyskusję. Głos zabierali zarówno paneliści, jak i  zaproszeni goście. Do najważniejszych wniosków i zadań, które stoją przed regionem gryfickim należą: kwestia dokonania pewnej „inwentaryzacji” posiadanych już zasobów lokalnych, poszukiwanie nowych, a także wskazanie liderów działań, mających służyć tworzeniu i promocji marki regionu gryfickiego.

Więcej informacji na stronie: https://www.zpsb.pl/gryfice/24-lata-uczymy-biznesu/gryfickie-forum-spoleczno-gospodarcze/iv-gryfickie-forum-spoleczno-gospodarcze/