Resocjalizacja i socjoterapia

 

Kierunek
 • Resocjalizacja i socjoterapia
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Podczas uczęszczania na Resocjalizację i socjoterapię zdobędziesz wiedze i umiejętności właściwe dla pracy z osobami z zaburzeniami zachowania i nieprzystosowanymi społecznie: z psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki oraz komunikacji interpersonalnej.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 490 zł!

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Resocjalizacja i socjoterapia. 

Cel studiów podyplomowych


Kierunek studiów podyplomowych w ZPSB Resocjalizacja i socjoterapia ma na celu przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy i umiejętności, które okażą się przydatne w pracy z osobami z zaburzeniami zachowania oraz nieprzystosowanymi społecznie w różnym zakresie. Na zajęciach przekazane zostaną ważne informacje z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki oraz komunikacji interpersonalnej. 

Absolwenci zdobędą odpowiednie kwalifikacje do pomocy indywidualnej oraz prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w ramach pracy z grupą, z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

Studia na kierunku Resocjalizacja i socjoterapia mają charakter kwalifikacyjny. Przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz.1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz.1450).

Program studiów


Poniżej przedstawiony został dokładny program studiów na kierunku Resocjalizacja i socjoterapia w ZPSB.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i instytucje opiekuńczo-wychowawcze — aspekty prawne. 10 godz.
 2. Pedagogika specjalna. Zakres kompetencji pedagoga specjalnego w szkole. 30 godz.
 3. Diagnostyka w pedagogice specjalnej. 30 godz.
 4. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością intelektualna i niedostosowaniem społecznym. 20 godz.
 5. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. 40 godz.
 6. Pedagogika resocjalizacyjna. 20 godz.
 7. Psychologia penitencjarna. 30 godz.
 8. Psychopedagogika rodziny. 30 godz.
 9. Diagnoza i terapia osób ze spektrum autyzmu. 30 godz.
 10. Podstawy socjoterapii. 30 godz.
 11. Dydaktyka specjalna. 30 godz.
 12. Trening efektywności indywidualnej pedagoga specjalnego i terapeuty. 20 godz.
 13. Metodyka socjoterapii. 20 godz.
 14. Metodyka pracy z osobą uzależnioną. 20 godz.
 15. Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym. 20  godz.
 16. Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w placówkach resocjalizacyjnych. 20 godz.
 17. Metodyka pracy kuratora sądowego. 20 godz.
 18. Metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 30 godz.

Łączna liczba godzin: 450 + 180 godz. praktyki zawodowej.

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku Resocjalizacja i socjoterapia w ZPSB


W ZPSB dokładamy wszelkich starań, aby nasza oferta edukacyjna była na najwyższym poziomie. Studia na kierunku Resocjalizacja i socjoterapia mają wiele zalet, wśród których warto podkreślić:

 • Możliwość udziału w zajęciach praktycznych, na których słuchacze dowiedzą się, jak rozwijać umiejętności społeczne u swoich podopiecznych.
 • Możliwość dokładnego zapoznania się z technikami i narzędziami dawania szansy drugiej osobie.
 • Zapoznanie się z metodami rozwijania umiejętności pracy w grupie oraz funkcjonowania w społeczeństwie u podopiecznych. 
 • Udział w zajęciach prowadzonych przez praktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym. 
 • Dobrze przygotowany program kształcenia, zgodny z aktualnymi wymaganiami i najwyższymi standardami. 
 • Możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learningowej.
 • Brak pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego.  

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja i socjoterapia?


Studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja i socjoterapia w ZPSB skierowane są do osób, które posiadają już wyższe wykształcenie na poziomie licencjata, inżyniera lub magistra i chcą dalej podnosić swoje kompetencje pod okiem specjalistów z doświadczeniem praktycznym. 

Ten kierunek skierowany jest przede wszystkim do pedagogów i psychologów, nauczycieli  różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracowników świetlic terapeutycznych lub poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratorów zawodowych. 

Korzyści dla słuchaczy


Kierunek Resocjalizacja i socjoterapia na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość  nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym. 

Organizacja studiów Resocjalizacja i socjoterapia w ZPSB


W ZPSB najważniejsi są dla nas nasi słuchacze. Dlatego
zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się dwa razy w tygodniu: w piątki i soboty. Prowadzone są w trybie online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:00,
 • soboty w godzinach od 8:30 do 17:00.

Taki plan zajęć gwarantuje słuchaczom ZPSB wolne niedziele. Pozwala to na bardzo wygodne łączenie dalszej nauki z pracą zawodową oraz sprawami prywatnymi i chęcią rozwoju poza uczelnią. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych


Aby ukończyć kierunek Resocjalizacja i socjoterapia na studiach podyplomowych w ZPSB, słuchacze muszą:

 • mieć minimum 80% obecności na zajęciach,
 • odbyć obowiązkowe praktyki,
 • uzyskać zaliczenie każdego z modułów zajęć w postaci testu wiedzy na platformie e-learningowej.

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.