facebook

Aktualności – Gryfice

 

Rusza cykl spotkań: BIZNES-klasa

 

Już w najbliższą sobotę odbędzie się wykład dla studentów kierunku Ekonomia z przedstawicielem świata biznesu, którym inicjujemy cykl spotkań pod nazwą BIZNES-klasa. Do BIZNESklasy zapraszać będziemy praktyków, przedstawicieli środowiska biznesu, którzy zechcą dzielić się z nami swoimi doświadczeniami.

Temat pierwszego wykładu brzmi: Kreatywne zarządzanie sobą – budowanie własnej drogi sukcesu, a poprowadzi je p. Konrad Dembczyński, właściciel firmy Grupa know.it.

Spotkanie odbędzie się w 21 marca 2015r. w godz. 10.15 – 11.45 w sali 102.

Wszystkich chętnych, również nie będących studentami kierunku Ekonomia – serdecznie zapraszamy!

——————————————————————————————————-

 Zapraszamy na trzysemestralne

studia podyplomowe:  

Przygotowanie pedagogiczne

 

Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych, i przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych (dowolnego kierunku), którzy ich jeszcze nie posiadają. Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje uprawnienia prowadzenia zajęć merytorycznych (w tym: przedmiotów zawodowych) w placówkach należących do polskiego systemu edukacyjnego, a także podejmowania działań edukacyjnych wykraczających poza ramy zajęć szkolnych.

Planowany termin rozpoczęcia studiów: kwiecień 2015. Termin ukończenia: czerwiec 2016.

Więcej informacji na stronie  www.zpsb.pl/gryfice/studia-podyplomowe-gryfice/przygotowanie-pedagogiczne/   lub w Dziekanacie.

UWAGA! REKRUTACJA TRWA!

————————————————————————————–

 Zapisy na warsztat:

Rewizor (InSERT) krok po kroku

Studentów kierunku Ekonomia, zainteresowanych poznaniem funkcjonalności profesjonalnego systemu finansowo-księgowo dla małych i średnich firm, zapraszamy na 6-godzinny warsztat, który odbędzie się w dniu 24 maja 2015 r. (niedziela)  od godz.10.15 do 15.20

Prowadzący: dr Marcin Rabe
Koszt: 30 zł od osoby
Liczba miejsc: ograniczona

Zainteresowanych Studentów prosimy o zapisy w Dziekanacie:
e-mail: gryfice@zpsb.pl
tel.:  (91) 387 70 98
lub osobiście.

———————————————————————–

Rusza program stażowy Grupy Azoty “Zielona Kuźnia”

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. rozpoczęła nabór do III edycji autorskiego projektu stażowego Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi pod nazwą „Zielona Kuźnia”, w ramach Programu Kształtowania Zaangażowania Pracowników, który będzie dawał możliwość pozyskiwania najlepszych praktykantów i stażystów z wyższych uczelni.

01-03-2015

Głównym celem projektu jest pozyskanie na staż lub praktykę najlepszych studentów i absolwentów, o jak najwyższych kompetencjach, potencjale rozwojowym i wysokiej motywacji oraz stworzenie im szansy rozwoju i zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego.

Informacje o programie na ulotce poniżej lub na stronie internetowej www.grupaazoty.com

Azoty_s1
Azoty_s2


Rozgrywki gry strategicznej “D&J Resort”

1 lutego br. studenci w Gryficach mieli okazję sprawdzić swoje siły w grze strategicznej “D&J Resort”, przeprowadzonej przez autorki gry, dr Justynę Osuch i dr Dorotę Dżegę.

IMG_0471_sm

Rozgrywki trwały cały dzień (8 godzin) i wywoływały żywe poruszenia wśród uczestników, którzy zmagali się z czasem, innymi drużynami i koordynacją pracy we własnych zespołach. Okazało się, że zarządzanie projektem może budzić wiele emocji.

Autorska gra strategiczna ZPSB – “D&J Resort” – to aktywna nauka zarządzania projektem. Uczestnicy zostają członkami zespołu odpowiedzialnego za zaprojektowanie i wybudowanie ośrodka wypoczynkowo-szkoleniowego nad morzem. Dzieląc się rolami, przygotowują dokumentację projekową, zmagając się z nieprzewidzianymi wydarzeniami i presją zakończenia inwestycji w czasie.

—————————————————————————————————————

Kształcenie przez całe życie – wyzwanie dla uczelni
i szansa dla regionu

Seminarium pt. “Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej jako integratora uczenia się przez całe życie” odbyło się 27 stycznia br. na Wydziale Ekonomii
i Pedagogiki w Gryficach.

DSC_0196_s

Spotkanie poświęcone było problemom rynku edukacyjnego w regionie gryfickim, a zaproszeni zostali dyrektorzy szkół, nauczyciele, wykładowcy, przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji administracji oświatowej, przedstawiciele urzędu pracy oraz władze uczelni.

Dyskutowano nad rolą podmiotów związanych z edukacją w tworzeniu oferty edukacyjnej, odpowiadającej potrzebom regionu oraz o szczególnej roli uczelni wyższej jako integratora procesu uczenia się przez całe życie. Pojawiły się również pomysły na wspólne przedsięwzięcia realizowane przez WEiP oraz szkoły ponadgimnazjalne z regionu.

Wydział ZPSB w Gryficach już od dawna aktywnie włącza się w życie społeczno-gospodarcze gminy i powiatu, organizując i współoragnizując przedsięwzięcia mające na celu integrację lokalnej społecznści i wypracowywanie rozwiązań dla poprawy jakości życia i rozwoju gospodarczego. Niedawnym podobnym przedsięwzięciem była incjatwa Pierwszego Gryfickiego Forum Społeczno-Gospodarczego, które odbyło się 16 października 2014 w Hali Arena, z tematem przewodnim “Rozwój przedsiębiorczości a nauka i edukacja”. W spotaniu wzięło udział kilkudziesięciu gości i reprzentantów lokanych środowisk nauki, biznesu oraz administracji publicznej i samorządowej.


 

TRWA REKRUTACJA DO ZACHODNIOPOMORSKIEGO STUDIUM POLICEALNEGO FERS

Fundacja Edukacyjna „RÓWNE SZANSE” w partnerstwie z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu – Wydziałem Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach uruchomiła we wrześniu Zachodniopomorskie Studium Policealne FERS. Oferta edukacyjna dwuletniego studium policealnego FERS daje możliwość zdobycia praktycznych kompetencji w zawodach:

 • technik ekonomista
 • opiekun osób starszych.

Oferta studium powstała w odpowiedzi na wciąż utrzymujące się na rynku pracy zapotrzebowanie na specjalistów we wskazanych wyżej zawodach.

Zachodniopomorskie Studium Policealne FERS w Gryficach jest odpowiedzią na aktualne i realne potrzeby rynku pracy. Rozumiejąc specyfikę rynku, studium postawiło głównie na praktyczne aspekty zdobywania zawodu. Wszyscy słuchacze uczą się tylko przedmiotów zawodowych, w ramach których zdobywają wiedzę, a przede wszystkim nabywają umiejętności praktyczne, niezbędne przy wykonywaniu zadań zawodowych na przyszłych stanowiskach pracy. Słuchaczami studium policealnego mogą zostać wszystkie osoby, które ukończyły szkołę średnią, w tym również nie posiadające matury.

ZAPRASZAMY ! REKRUTACJA  TRWA !

Adres szkoły: ul. Piłsudskiego 34 72-300 Gryfice

Tel. (91) 387 70 98

——————————————————————————————————————-

Zaproszenie na seminarium

“Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej jako integratora uczenia się przez całe życie”

W dniu 27 stycznia 2015 w godz. 10-12 w siedzibie uczelni odbędzie się seminarium poświęcone tematyce roli oferty edukacyjnej, odpowiadającej potrzebom regionu oraz o szczególnej roli uczelni wyższej jako integratora procesu uczenia się przez całe życie.

Do udziału w dyskusji zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, wykładowców, przedstawicieli samorządu  lokalnego i instytucji administracji oświatowej, przedstawicieli urzędu pracy i innych instytucji sektora edukacji.

Inicjatorem spotkania jest Wydział Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności pod numerem telefonu 913877098. W przypadku pytań prosimy o kontakt: dr Jarosław Poteralski, Prodziekan Wydziału Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach.

Zaproszenie na seminarium


 

Warsztaty – Gry strategiczne

Oferujemy naszym Studentom Ekonomii i Pedagogiki możliwość udziału w dodatkowych zajęciach, rozwijających umiejętności w zakresie kompetencji osobistych i profesjonalnych.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów i gier strategicznych to możliwość wzbogacenia swoich kompetencji w ciekawy i interaktywny sposób. Zachęcamy do udziału.

Nasze propozycje na semestr zimowy:

 • „Nowoczesne technologie w nauczaniu” (Konrad Dembczyński, Know-it)
 • „Techniki kreatywnego myślenia” (Lucyna Wojczys)
 • „[Świadome] wykorzystanie zasobów osobistych w budowaniu wizerunku zawodowego” (Izabela Kesselring, LSJ Group)
 • Gra strategiczna „King Size” – strategia sprzedaży i polityki cenowej.Jesteś odpowiedzialny za politykę sprzedaży fabryki produkującej krasnale ogrodowe; aby wygrać z kokurencyjnym zespołem musisz szybko podejmować decyzje o strategii sprzedaży, dostosowywać cenę i dobierać działania promocyjne; Twoja konkurencja nie śpi – to z nią grasz o klienta. (prowadzenie: Aneta Zelek, ZPSB)
 • Gra strategiczna “D&J Resort” – zarządzanie projektem.Zostajesz członkiem zespołu projektowego odpowiedzialnego za zaprojektowanie i wybudowanie ośrodka wypoczynkowo-szkoleniowego nad morzem; dzieląc się rolami, razem przygotowujecie dokumentację projekową, zmagając się z nieprzewidzianymi wydarzeniami i presją zakończenia inwestycji w czasie. (prowadzenie: Justyna Osuch i Dorota Dżega, ZPSB ; termin: styczeń 2015)


Co to znaczy studiować praktycznie?

Studia to dziś więcej niż sam dyplom. Praktyczna wiedza i umiejętności uzyskane na uczelni są równie ważne jak tytuł zawodowy (licencjat czy magister). Dla pracodawcy liczy się to, jak naszą wiedzę umiemy wykorzystywać w realnych sytuacjach zawodowych. Taki pracownik jest ceniony i poszukiwany.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, od 2004 roku także z wydziałem w Gryficach, to uczelnia o praktycznym profilu kształcenia. Przez ponad 20 lat istnienia ZPSB wykształciła już tysiące dyplomowanych specjalistów w dziedzinach ekonomii, informatyki czy zarządzania, działających z sukcesem w biznesie.

Nauka interaktywna z wykorzystaniem gier i warsztatów

Nowoczesny system kształcenia to nie tylko tradycyjne wykłady. Oferta musi być zróżnicowana i elastyczna. Gry decyzyjne to jedna z atrakcyjnych i skutecznych metod ćwiczenia wiedzy i umiejętności. Studenci chętnie angażują się w rywalizację, pokonywanie kolejnych poziomów. Taka motywacja pomaga w praktycznej nauce. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Gryficach wykorzystuje na zajęciach gry symulacyjne i decyzyjne, treningi i warsztaty menedżerskie, moderowane dyskusje.

Gra_ZPSB_P1090288_smsm

Gra symulacyjna “Zarządzanie projektem D&J Resort”

Pracodawcy potrzebują konkretnych kompetencji

Ujecie_przyjdz_do_nas_po_praktyke

„Przyjdź do nas po praktykę” – nowy film promocyjny ZPSB

Wybierając uczelnię należy kierować się aktualnością i praktycznością oferty edukacyjnej dla rynku pracy. ZPSB, która od 20 lat kształci kadry dla biznesu, wzbogaca kadrę naukową gronem doświadczonych praktyków, działających w biznesie. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Gryficach współpracuje też z lokalnymi pracodawcami, aby ułatwić start zawodowy absolwentom. To szczególnie ważne dla osób, które dziś podejmują decyzję o studiach.

Kształcić się należy w każdym wieku

Rynek pracy mocno weryfikuje kwalifikacje absolwentów, a samo doświadczenie też nie zawsze wystarcza wobec zmieniających się realiów. Dlatego kształcenie się osób dorosłych jest wymogiem naszych czasów. ZPSB wychodzi tu naprzeciw z dopasowaną ofertą i metodami pracy, a także atrakcyjnymi zniżkami dla osób 40+. Na podnoszenie kwalifikacji i inwestycję w siebie nigdy nie jest za późno.

Studiować wygodnie i na miejscu

Wysoki poziom kształcenia i dobra atmosfera to atuty Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach. Nowoczesne metody to też nauka w systemie e-learningu, oferującym wygodne kształcenie na odległość z zachowaniem wysokiego standardu uzyskiwanej wiedzy i umiejętności. Bez konieczności wyjazdu do innego miasta, na miejscu mamy dostęp do nowocześnie prowadzonych studiów wyższych. Szereg ułatwień, w tym materiały dydaktyczne dostępne przez Internet i elastyczne terminy zajęć sprawiają, że studia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Gryficach to dobra inwestycja.


Poszukiwane zawody

Wobec tempa zmian zachodzących obecnie w gospodarce, prognozowanie zawodów przyszłości przypomina trochę wróżenie z fusów. Mimo to, odwołując się do licznych badań tendencji w biznesie i na rynku pracy – nie tylko polskim – można wskazać, że jest i nadal będzie występował popyt na kwalifikacje w takich obszarach jak:

 • Edukacja i terapie,
 • Opieka zdrowotna i senioralna,
 • Zarządzanie,
 • E-biznes, przedsiębiorczość,
 • Finanse, logistyka, obsługa klienta,
 • Technologie IT.

Eksperci rynku pracy i specjaliści HR (human resources) podkreślają, iż liczy się także znajomość języka obcego, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i funkcjonowania w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Warto zauważyć, iż oferta edukacyjna naszej Uczelni – w tym Wydziału w Gryficach -  pozwala zdobyć wiele spośród kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy!


nalepka

Informator 2014/2015

informator

Kontakt


Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach

gryfice@zpsb.pl


ul. Piłsudskiego 34

72-300 Gryfice

tel. +48 (91) 387 70 98

fax: +48 (91) 387 70 98


Godziny otwarcia Dziekanatu

poniedziałek - czwartek: godz. 8:30 - 16:00
piątek (niezjazdowy): godz. 8:30 - 16:00
piątek (zjazdowy): godz. 8:30 – 20:00
sobota- niedziela (tylko w trakcie zjazdów): godz. 7:45 – 17.00


Numer konta:

21 1240 3842 1111 0000 3081 9544

Plan dojazdu:


mapa-gryfice-nowa