facebook

Aktualności – Gryfice

 

Wszystkim naszym studentom, słuchaczom, pracownikom i współpracownikom składamy piękne życzenia świąteczne.
Niech ta Wielkanoc będzie ciepła, wiosenna, rodzinna, radosna i optymistyczna.

wielkanoc

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach

————————————————————————————————————

 Zapraszamy na trzysemestralne

studia podyplomowe:  

Przygotowanie pedagogiczne

 

Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych, i przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych (dowolnego kierunku), którzy ich jeszcze nie posiadają. Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje uprawnienia prowadzenia zajęć merytorycznych (w tym: przedmiotów zawodowych) w placówkach należących do polskiego systemu edukacyjnego, a także podejmowania działań edukacyjnych wykraczających poza ramy zajęć szkolnych.

Planowany termin rozpoczęcia studiów: kwiecień 2015. Termin ukończenia: czerwiec 2016.

Więcej informacji na stronie  www.zpsb.pl/gryfice/studia-podyplomowe-gryfice/przygotowanie-pedagogiczne/   lub w Dziekanacie.

UWAGA! REKRUTACJA TRWA!

————————————————————————————–

 Zapisy na warsztat:

Rewizor (InSERT) krok po kroku

Studentów kierunku Ekonomia, zainteresowanych poznaniem funkcjonalności profesjonalnego systemu finansowo-księgowo dla małych i średnich firm, zapraszamy na 6-godzinny warsztat, który odbędzie się w dniu 24 maja 2015 r. (niedziela)  od godz.10.15 do 15.20

Prowadzący: dr Marcin Rabe
Koszt: 30 zł od osoby
Liczba miejsc: ograniczona

Zainteresowanych Studentów prosimy o zapisy w Dziekanacie:
e-mail: gryfice@zpsb.pl
tel.:  (91) 387 70 98
lub osobiście.

———————————————————————–

Rusza cykl spotkań: BIZNES-klasa

 

Już w najbliższą sobotę odbędzie się wykład dla studentów kierunku Ekonomia z przedstawicielem świata biznesu, którym inicjujemy cykl spotkań pod nazwą BIZNES-klasa. Do BIZNESklasy zapraszać będziemy praktyków, przedstawicieli środowiska biznesu, którzy zechcą dzielić się z nami swoimi doświadczeniami.

Temat pierwszego wykładu brzmi: Kreatywne zarządzanie sobą – budowanie własnej drogi sukcesu, a poprowadzi je p. Konrad Dembczyński, właściciel firmy Grupa know.it.

Spotkanie odbędzie się w 21 marca 2015r. w godz. 10.15 – 11.45 w sali 102.

Wszystkich chętnych, również nie będących studentami kierunku Ekonomia – serdecznie zapraszamy!

————————————————————————————————-

Rusza program stażowy Grupy Azoty “Zielona Kuźnia”

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. rozpoczęła nabór do III edycji autorskiego projektu stażowego Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi pod nazwą „Zielona Kuźnia”, w ramach Programu Kształtowania Zaangażowania Pracowników, który będzie dawał możliwość pozyskiwania najlepszych praktykantów i stażystów z wyższych uczelni.

01-03-2015

Głównym celem projektu jest pozyskanie na staż lub praktykę najlepszych studentów i absolwentów, o jak najwyższych kompetencjach, potencjale rozwojowym i wysokiej motywacji oraz stworzenie im szansy rozwoju i zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego.

Informacje o programie na ulotce poniżej lub na stronie internetowej www.grupaazoty.com

Azoty_s1
Azoty_s2


Rozgrywki gry strategicznej “D&J Resort”

1 lutego br. studenci w Gryficach mieli okazję sprawdzić swoje siły w grze strategicznej “D&J Resort”, przeprowadzonej przez autorki gry, dr Justynę Osuch i dr Dorotę Dżegę.

IMG_0471_sm

Rozgrywki trwały cały dzień (8 godzin) i wywoływały żywe poruszenia wśród uczestników, którzy zmagali się z czasem, innymi drużynami i koordynacją pracy we własnych zespołach. Okazało się, że zarządzanie projektem może budzić wiele emocji.

Autorska gra strategiczna ZPSB – “D&J Resort” – to aktywna nauka zarządzania projektem. Uczestnicy zostają członkami zespołu odpowiedzialnego za zaprojektowanie i wybudowanie ośrodka wypoczynkowo-szkoleniowego nad morzem. Dzieląc się rolami, przygotowują dokumentację projekową, zmagając się z nieprzewidzianymi wydarzeniami i presją zakończenia inwestycji w czasie.

—————————————————————————————————————

Kształcenie przez całe życie – wyzwanie dla uczelni
i szansa dla regionu

Seminarium pt. “Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej jako integratora uczenia się przez całe życie” odbyło się 27 stycznia br. na Wydziale Ekonomii
i Pedagogiki w Gryficach.

DSC_0196_s

Spotkanie poświęcone było problemom rynku edukacyjnego w regionie gryfickim, a zaproszeni zostali dyrektorzy szkół, nauczyciele, wykładowcy, przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji administracji oświatowej, przedstawiciele urzędu pracy oraz władze uczelni.

Dyskutowano nad rolą podmiotów związanych z edukacją w tworzeniu oferty edukacyjnej, odpowiadającej potrzebom regionu oraz o szczególnej roli uczelni wyższej jako integratora procesu uczenia się przez całe życie. Pojawiły się również pomysły na wspólne przedsięwzięcia realizowane przez WEiP oraz szkoły ponadgimnazjalne z regionu.

Wydział ZPSB w Gryficach już od dawna aktywnie włącza się w życie społeczno-gospodarcze gminy i powiatu, organizując i współoragnizując przedsięwzięcia mające na celu integrację lokalnej społecznści i wypracowywanie rozwiązań dla poprawy jakości życia i rozwoju gospodarczego. Niedawnym podobnym przedsięwzięciem była incjatwa Pierwszego Gryfickiego Forum Społeczno-Gospodarczego, które odbyło się 16 października 2014 w Hali Arena, z tematem przewodnim “Rozwój przedsiębiorczości a nauka i edukacja”. W spotaniu wzięło udział kilkudziesięciu gości i reprzentantów lokanych środowisk nauki, biznesu oraz administracji publicznej i samorządowej.


 

TRWA REKRUTACJA DO ZACHODNIOPOMORSKIEGO STUDIUM POLICEALNEGO FERS

Fundacja Edukacyjna „RÓWNE SZANSE” w partnerstwie z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu – Wydziałem Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach uruchomiła we wrześniu Zachodniopomorskie Studium Policealne FERS. Oferta edukacyjna dwuletniego studium policealnego FERS daje możliwość zdobycia praktycznych kompetencji w zawodach:

 • technik ekonomista
 • opiekun osób starszych.

Oferta studium powstała w odpowiedzi na wciąż utrzymujące się na rynku pracy zapotrzebowanie na specjalistów we wskazanych wyżej zawodach.

Zachodniopomorskie Studium Policealne FERS w Gryficach jest odpowiedzią na aktualne i realne potrzeby rynku pracy. Rozumiejąc specyfikę rynku, studium postawiło głównie na praktyczne aspekty zdobywania zawodu. Wszyscy słuchacze uczą się tylko przedmiotów zawodowych, w ramach których zdobywają wiedzę, a przede wszystkim nabywają umiejętności praktyczne, niezbędne przy wykonywaniu zadań zawodowych na przyszłych stanowiskach pracy. Słuchaczami studium policealnego mogą zostać wszystkie osoby, które ukończyły szkołę średnią, w tym również nie posiadające matury.

ZAPRASZAMY ! REKRUTACJA  TRWA !

Adres szkoły: ul. Piłsudskiego 34 72-300 Gryfice

Tel. (91) 387 70 98

——————————————————————————————————————-

Zaproszenie na seminarium

“Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej jako integratora uczenia się przez całe życie”

W dniu 27 stycznia 2015 w godz. 10-12 w siedzibie uczelni odbędzie się seminarium poświęcone tematyce roli oferty edukacyjnej, odpowiadającej potrzebom regionu oraz o szczególnej roli uczelni wyższej jako integratora procesu uczenia się przez całe życie.

Do udziału w dyskusji zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, wykładowców, przedstawicieli samorządu  lokalnego i instytucji administracji oświatowej, przedstawicieli urzędu pracy i innych instytucji sektora edukacji.

Inicjatorem spotkania jest Wydział Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności pod numerem telefonu 913877098. W przypadku pytań prosimy o kontakt: dr Jarosław Poteralski, Prodziekan Wydziału Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach.

Zaproszenie na seminarium


 

Warsztaty – Gry strategiczne

Oferujemy naszym Studentom Ekonomii i Pedagogiki możliwość udziału w dodatkowych zajęciach, rozwijających umiejętności w zakresie kompetencji osobistych i profesjonalnych.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów i gier strategicznych to możliwość wzbogacenia swoich kompetencji w ciekawy i interaktywny sposób. Zachęcamy do udziału.

Nasze propozycje na semestr zimowy:

 • „Nowoczesne technologie w nauczaniu” (Konrad Dembczyński, Know-it)
 • „Techniki kreatywnego myślenia” (Lucyna Wojczys)
 • „[Świadome] wykorzystanie zasobów osobistych w budowaniu wizerunku zawodowego” (Izabela Kesselring, LSJ Group)
 • Gra strategiczna „King Size” – strategia sprzedaży i polityki cenowej.Jesteś odpowiedzialny za politykę sprzedaży fabryki produkującej krasnale ogrodowe; aby wygrać z kokurencyjnym zespołem musisz szybko podejmować decyzje o strategii sprzedaży, dostosowywać cenę i dobierać działania promocyjne; Twoja konkurencja nie śpi – to z nią grasz o klienta. (prowadzenie: Aneta Zelek, ZPSB)
 • Gra strategiczna “D&J Resort” – zarządzanie projektem.Zostajesz członkiem zespołu projektowego odpowiedzialnego za zaprojektowanie i wybudowanie ośrodka wypoczynkowo-szkoleniowego nad morzem; dzieląc się rolami, razem przygotowujecie dokumentację projekową, zmagając się z nieprzewidzianymi wydarzeniami i presją zakończenia inwestycji w czasie. (prowadzenie: Justyna Osuch i Dorota Dżega, ZPSB ; termin: styczeń 2015)


Co to znaczy studiować praktycznie?

Studia to dziś więcej niż sam dyplom. Praktyczna wiedza i umiejętności uzyskane na uczelni są równie ważne jak tytuł zawodowy (licencjat czy magister). Dla pracodawcy liczy się to, jak naszą wiedzę umiemy wykorzystywać w realnych sytuacjach zawodowych. Taki pracownik jest ceniony i poszukiwany.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, od 2004 roku także z wydziałem w Gryficach, to uczelnia o praktycznym profilu kształcenia. Przez ponad 20 lat istnienia ZPSB wykształciła już tysiące dyplomowanych specjalistów w dziedzinach ekonomii, informatyki czy zarządzania, działających z sukcesem w biznesie.

Nauka interaktywna z wykorzystaniem gier i warsztatów

Nowoczesny system kształcenia to nie tylko tradycyjne wykłady. Oferta musi być zróżnicowana i elastyczna. Gry decyzyjne to jedna z atrakcyjnych i skutecznych metod ćwiczenia wiedzy i umiejętności. Studenci chętnie angażują się w rywalizację, pokonywanie kolejnych poziomów. Taka motywacja pomaga w praktycznej nauce. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Gryficach wykorzystuje na zajęciach gry symulacyjne i decyzyjne, treningi i warsztaty menedżerskie, moderowane dyskusje.

Gra_ZPSB_P1090288_smsm

Gra symulacyjna “Zarządzanie projektem D&J Resort”

Pracodawcy potrzebują konkretnych kompetencji

Ujecie_przyjdz_do_nas_po_praktyke

„Przyjdź do nas po praktykę” – nowy film promocyjny ZPSB

Wybierając uczelnię należy kierować się aktualnością i praktycznością oferty edukacyjnej dla rynku pracy. ZPSB, która od 20 lat kształci kadry dla biznesu, wzbogaca kadrę naukową gronem doświadczonych praktyków, działających w biznesie. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Gryficach współpracuje też z lokalnymi pracodawcami, aby ułatwić start zawodowy absolwentom. To szczególnie ważne dla osób, które dziś podejmują decyzję o studiach.

Kształcić się należy w każdym wieku

Rynek pracy mocno weryfikuje kwalifikacje absolwentów, a samo doświadczenie też nie zawsze wystarcza wobec zmieniających się realiów. Dlatego kształcenie się osób dorosłych jest wymogiem naszych czasów. ZPSB wychodzi tu naprzeciw z dopasowaną ofertą i metodami pracy, a także atrakcyjnymi zniżkami dla osób 40+. Na podnoszenie kwalifikacji i inwestycję w siebie nigdy nie jest za późno.

Studiować wygodnie i na miejscu

Wysoki poziom kształcenia i dobra atmosfera to atuty Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach. Nowoczesne metody to też nauka w systemie e-learningu, oferującym wygodne kształcenie na odległość z zachowaniem wysokiego standardu uzyskiwanej wiedzy i umiejętności. Bez konieczności wyjazdu do innego miasta, na miejscu mamy dostęp do nowocześnie prowadzonych studiów wyższych. Szereg ułatwień, w tym materiały dydaktyczne dostępne przez Internet i elastyczne terminy zajęć sprawiają, że studia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Gryficach to dobra inwestycja.


Poszukiwane zawody

Wobec tempa zmian zachodzących obecnie w gospodarce, prognozowanie zawodów przyszłości przypomina trochę wróżenie z fusów. Mimo to, odwołując się do licznych badań tendencji w biznesie i na rynku pracy – nie tylko polskim – można wskazać, że jest i nadal będzie występował popyt na kwalifikacje w takich obszarach jak:

 • Edukacja i terapie,
 • Opieka zdrowotna i senioralna,
 • Zarządzanie,
 • E-biznes, przedsiębiorczość,
 • Finanse, logistyka, obsługa klienta,
 • Technologie IT.

Eksperci rynku pracy i specjaliści HR (human resources) podkreślają, iż liczy się także znajomość języka obcego, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i funkcjonowania w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Warto zauważyć, iż oferta edukacyjna naszej Uczelni – w tym Wydziału w Gryficach -  pozwala zdobyć wiele spośród kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy!


nalepka

Informator 2014/2015

informator

Kontakt


Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach

gryfice@zpsb.pl


ul. Piłsudskiego 34

72-300 Gryfice

tel. +48 (91) 387 70 98

fax: +48 (91) 387 70 98


Godziny otwarcia Dziekanatu

poniedziałek - czwartek: godz. 8:30 - 16:00
piątek (niezjazdowy): godz. 8:30 - 16:00
piątek (zjazdowy): godz. 8:30 – 20:00
sobota- niedziela (tylko w trakcie zjazdów): godz. 7:45 – 17.00


Numer konta:

21 1240 3842 1111 0000 3081 9544

Plan dojazdu:


mapa-gryfice-nowa