facebook

Aktualności – Gryfice

Trwa rekrutacja na studia w roku akademickim 2014/2015

Chcesz zdobyć dyplom ukończenia uczelni wyższej i kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy bez konieczności uciążliwych dojazdów do większych ośrodków akademickich?

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty studiów w Gryficach. Możesz skorzystać z tradycyjnych studiów I stopnia (licencjackich) realizowanych w siedzibie Wydziału Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach, lub ze studiów na odległość, tj. w trybie e-learningowym.

 

Nowością w ofercie Wydziału w Gryficach są atrakcyjne studia podyplomowe, które pozwalają zdobyć poszukiwane, wysoce specjalistyczne kwalifikacje. Są to:

  • Logistyka
  • Zarządzanie projektami informatycznymi (w całości w trybie e-learningowym)
  • Oligofrenopedagogika
  • Nowoczesne technologie w edukacji (w całości w trybie e-learningowym)

 

Skorzystaj! Sprawdź promocje dla Ciebie!


Co to znaczy studiować praktycznie?

Studia to dziś więcej niż sam dyplom. Praktyczna wiedza i umiejętności uzyskane na uczelni są równie ważne jak tytuł zawodowy (licencjat czy magister). Dla pracodawcy liczy się to, jak naszą wiedzę umiemy wykorzystywać w realnych sytuacjach zawodowych. Taki pracownik jest ceniony i poszukiwany.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, od 2004 roku także z wydziałem w Gryficach, to uczelnia o praktycznym profilu kształcenia. Przez ponad 20 lat istnienia ZPSB wykształciła już tysiące dyplomowanych specjalistów w dziedzinach ekonomii, informatyki czy zarządzania, działających z sukcesem w biznesie.

Nauka interaktywna z wykorzystaniem gier i warsztatów

Nowoczesny system kształcenia to nie tylko tradycyjne wykłady. Oferta musi być zróżnicowana i elastyczna. Gry decyzyjne to jedna z atrakcyjnych i skutecznych metod ćwiczenia wiedzy i umiejętności. Studenci chętnie angażują się w rywalizację, pokonywanie kolejnych poziomów. Taka motywacja pomaga w praktycznej nauce. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Gryficach wykorzystuje na zajęciach gry symulacyjne i decyzyjne, treningi i warsztaty menedżerskie, moderowane dyskusje.

Gra_ZPSB_P1090288_smsm

Gra symulacyjna “Zarządzanie projektem D&J Resort”

Pracodawcy potrzebują konkretnych kompetencji

Ujecie_przyjdz_do_nas_po_praktyke

„Przyjdź do nas po praktykę” – nowy film promocyjny ZPSB

Wybierając uczelnię należy kierować się aktualnością i praktycznością oferty edukacyjnej dla rynku pracy. ZPSB, która od 20 lat kształci kadry dla biznesu, wzbogaca kadrę naukową gronem doświadczonych praktyków, działających w biznesie. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Gryficach współpracuje też z lokalnymi pracodawcami, aby ułatwić start zawodowy absolwentom. To szczególnie ważne dla osób, które dziś podejmują decyzję o studiach.

Kształcić się należy w każdym wieku

Rynek pracy mocno weryfikuje kwalifikacje absolwentów, a samo doświadczenie też nie zawsze wystarcza wobec zmieniających się realiów. Dlatego kształcenie się osób dorosłych jest wymogiem naszych czasów. ZPSB wychodzi tu naprzeciw z dopasowaną ofertą i metodami pracy, a także atrakcyjnymi zniżkami dla osób 40+. Na podnoszenie kwalifikacji i inwestycję w siebie nigdy nie jest za późno.

Studiować wygodnie i na miejscu

Wysoki poziom kształcenia i dobra atmosfera to atuty Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach. Nowoczesne metody to też nauka w systemie e-learningu, oferującym wygodne kształcenie na odległość z zachowaniem wysokiego standardu uzyskiwanej wiedzy i umiejętności. Bez konieczności wyjazdu do innego miasta, na miejscu mamy dostęp do nowocześnie prowadzonych studiów wyższych. Szereg ułatwień, w tym materiały dydaktyczne dostępne przez Internet i elastyczne terminy zajęć sprawiają, że studia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Gryficach to dobra inwestycja.


Poszukiwane zawody

Wobec tempa zmian zachodzących obecnie w gospodarce, prognozowanie zawodów przyszłości przypomina trochę wróżenie z fusów. Mimo to, odwołując się do licznych badań tendencji w biznesie i na rynku pracy – nie tylko polskim – można wskazać, że jest i nadal będzie występował popyt na kwalifikacje w takich obszarach jak:

  • Edukacja i terapie,
  • Opieka zdrowotna i senioralna,
  • Zarządzanie,
  • E-biznes, przedsiębiorczość,
  • Finanse, logistyka, obsługa klienta,
  • Technologie IT.

Eksperci rynku pracy i specjaliści HR (human resources) podkreślają, iż liczy się także znajomość języka obcego, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i funkcjonowania w środowisku zróżnicowanym kulturowo.

Warto zauważyć, iż oferta edukacyjna naszej Uczelni – w tym Wydziału w Gryficach -  pozwala zdobyć wiele spośród kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy!


Najwyższa jakość potwierdzona przez PKA

Polska Komisja Akredytacyjna jednoznacznie stwierdziła, że jakość kształcenia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Gryficach należy do najwyższych w Polsce i udzieliła pozytywnej akredytacji aż na sześć lat.

Klient decydując się na zakup produktu chce mieć pewność, że nie rozczaruje go jakość. Ta potrzeba jest tym silniejsza, im dłużej mamy z produktu korzystać. W gąszczu mnóstwa dostępnych ofert łatwo bowiem „ukryć się” tandecie. Dlatego ważne są potwierdzenia jakości sygnowane przez niezależnych ekspertów i powołane do tego organizacje. W usługach szczególnie ważnych dla społeczeństwa takie instytucje powoływane są z mocy prawa. Taka sytuacja ma miejsce w szkolnictwie wyższym. Student, który wybiera uczelnię wyższą, podejmuje przecież decyzję „życiową” – to jakość kształcenia w danej uczelni ma zapewnić mu najlepszą wiedzę i umiejętności potrzebne na rynku pracy.

Polska Komisja Akredytacyjna stoi na straży jakości w szkolnictwie wyższym. Komisja, po zapoznaniu się z systemem kształcenia na danej uczelni, wydaje opinie oraz wystawia ocenę jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Normy, które musi spełnić uczelnia są bardzo rygorystyczne, a kontrola prowadzona przez PKA dogłębnie weryfikuje wszystkie aspekty działania uczelni, programu kształcenia, spotyka się ze studentami i pracodawcami.

Właśnie zakończył się proces potwierdzania jakości kształcenia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Stargardzie. PKA jednoznacznie stwierdziła, że jakość kształcenia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Gryficach należy do najwyższych w Polsce i udzieliła pozytywnej akredytacji aż na sześć lat. Uczelnia jest liderem wśród szkół niepublicznych w zachodniopomorskim. Od lat słynie z innowacyjnych programów kształcenia. Dzięki szerokim kontaktom z biznesem, studenci otrzymują wiedzę i umiejętności dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy. Zajęcia z praktykami biznesu są tutaj na porządku dziennym, profesjonalne materiały do studiowania dla studentów – dostępne bezpłatnie dla wszystkich. Dzięki Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Gryficach – mieszkańcy naszego regionu mają dostęp do najwyższej jakości uczelni wyższej w kraju.

 

nalepka

Informator 2014/2015

informator

Kontakt


Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach

gryfice@zpsb.pl


ul. Piłsudskiego 34

72-300 Gryfice

tel. +48 (91) 387 70 98

fax: +48 (91) 387 70 98


Godziny otwarcia Dziekanatu

poniedziałek - czwartek: godz. 8:30 - 16:00
piątek (niezjazdowy): godz. 8:30 - 16:00
piątek (zjazdowy): godz. 8:30 – 20:00
sobota- niedziela (tylko w trakcie zjazdów): godz. 7:45 – 17.00


Numer konta:

21 1240 3842 1111 0000 3081 9544

Plan dojazdu:


mapa-gryfice-nowa