Wydawnictwo ZPSB

Wydawnictwo Profesjonalne Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu swoją działalność rozpoczęło w 1995 roku i jest nieodzownym elementem działalności naszej Uczelni.

Wydawnictwo to przede wszystkim edytor podręczników akademickich, skryptów dla studentów, prac naukowych i badawczych oraz poradników praktycznych dla kadr kierowniczych.

Od 1995 roku opublikowaliśmy ponad 120 prac o łącznym nakładzie 115 tys. egzemplarzy, a same publikacje były wielokrotnie nagradzane przez zewnętrzne kapituły, między innymi Nagrodą Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Nagrodą Karola Adamieckiego TNOiK i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Prace wydawane są zarówno w postaci tradycyjnej, jak i w formie e-booków.