Numer 2/2021

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem i opublikowanymi w drugim numerze pisma Około Pedagogii – Zeszyty Naukowe ZPSB
nr 2/2021.

Wydanie on-line 2/2021

[Pobierz PDF]

 

Spis treści Około Pedagogii nr 2/2021

  1. Edward Wiktor Radecki, Hodujemy agresorów w domu, szkole i w przedszkolu?  [PDF]]
  2. Czesław Plewka, Kształcenie dualne jako sposób naprawiania edukacji zawodowej [PDF]
  3. Jan Przewoźnik, Program profilaktyki psychologicznej w czasach pandemii [PDF]
  4. Grażyna Erenc-Grygoruk, Nauczyciel i student uwikłani w relacje interpersonalne – refleksje z badań… [PDF]
  5. Aneta Zelek, Case study – nieocenione narzędzie dydaktyczne. Poradnik dla nauczycieli [PDF]
  6. Jan Przewoźnik i inni, Przyczynek do reguł wywierania wpływu w ujęciu Roberta Cialdiniego. Z doświadczeń dydaktyczno-naukowych. [PDF]