Numer 1/2019

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem i opublikowanymi w pierwszym numerze pisma Około Pedagogii – Zeszyty Naukowe ZPSB nr 1/2019.

Wydanie on-line 1/2019

 

 

 

Pobierz [PDF]

Spis treści Około Pedagogii nr 1/2019

  1. Agnieszka Jankowska, Jak można stać się refleksyjnym nauczycielem  [PDF]
  2. Edward Wiktor Radecki, Potrzeby seniorów – wyzwania i zarządzanie nimi w ramach polityk publicznych. Razem czy osobno?  [PDF]
  3. Grażyna Erenc-Grygoruk, Odpowiedzialność rodzicielska wobec niepełnosprawnego dziecka [PDF]
  4. Jan Przewoźnik, Postulat aktywności i różnorodności w edukacji [PDF]
  5. Marta Giezek, System mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego dla seniorów jako alternatywa dla domów pomocy społecznej [PDF]
  6. Marek K. Ojrzanowski, Obrona narodowa – nieustanne problemy [PDF]