I Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze

Temat przewodni: „Rozwój przedsiębiorczości a nauka i edukacja”
Termin: 16.10.2014 roku, godzina 12:00
Miejsce: Gryfice, Hala „Gryf Arena”

Podczas spotkania dyskutowano odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jaka jest aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza powiatu i jego perspektywy rozwojowe?
  2. Jak sytuacja gospodarcza i jego potencjał rozwojowy wpływają na sytuację na gryfickim rynku pracy?
  3. Jaka jest skala oraz główne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w powiecie?
  4. Jakie są główne potrzeby edukacyjne na rynku lokalnym, wynikające z pożądanych kierunków rozwoju?
  5. Co powinno przyświecać w relacjach pomiędzy podmiotami edukacyjnymi a instytucjami otoczenia, w szczególności w triadzie: firma-edukacja-samorząd?
  6. Jakie oczekiwania oraz korzyści dla powiatu wynikają z funkcjonowania uczelni wyższej w Gryficach?
  7. Dlaczego firmom i podmiotom edukacyjnym powinno zależeć na wzmacnianiu wzajemnych relacji?
  8. Jak budować skuteczną strategię współpracy biznesu z instytucjami edukacyjnymi, w tym szkołami wyższymi? Jak budować skuteczną strategię współpracy samorządu z biznesem i szkolnictwem?

PARTNER – POWIAT GRYFICKI | PATRONI MEDIALNI – TVP SZCZECIN I KURIER SZCZECIŃSKI

gryfice_partnerzy