II Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze

II Forum Społeczno-Gospodarcze poświęcone było nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014- 2020. Nowy budżet i nowe środki to ogromna szansa zarówno dla poszczególnych powiatów i gmin, jak również dla całego regionu i kraju. Z drugiej strony to również ogromne wyzwanie na wszystkich poziomach od strategicznego do operacyjnego.

Budowanie strategii dla JST to przede wszystkim wskazywanie na priorytety, czyli dokonywanie wyborów. Często jest to również okazja do poszukiwania nowych priorytetów i pomysłów na gminę, powiat i region. Oznacza to konieczność spojrzenia z nowej, zupełnie innej perspektywy, przełamania stereotypowego myślenia o najbliższym otoczeniu.

Nowa perspektywa i budowanie strategii to tworzenie odpowiednich dokumentów, które z kolei w znaczącym stopniu mogą decydować o przyznaniu środków. Stanowią one bowiem warunek konieczny do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć. Istotną rolę odgrywa tutaj jednak nie tylko sam fakt ich posiadana, ale przede wszystkim zawartość.

W nowej perspektywie budowanie strategii to również planowanie współpracy zarówno pomiędzy poszczególnymi JST, jak również podmiotami zaangażowanymi w realizację wspólnych przedsięwzięć. Tylko w ten sposób, poprzez uzyskanie efektu synergii, możliwe jest realizowanie przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla potencjału społeczno- gospodarczego regionu.

Temat przewodni: „Region gryficki w perspektywie strategicznej 2014- 2020”
Termin: 24.09.2015 roku, godzina 12:00
Miejsce: Gryfice, Wydział Ekonomii i Pedagogiki ZPSB, ul. Piłsudskiego 34

W dyskusji poruszane były m.in. takie zagadnienia, jak:

  1. Pomysł na region: wzmacnianie, czy poszukiwanie potencjału regionu?
  2. Priorytety strategiczne oraz ich spójność w układzie województwo-powiat-gmina w perspektywie 2014-2020.
  3. Potencjalne obszary współpracy pomiędzy JST z regionu gryfickiego.

Podsumowanie II Forum

Prezentacje zaproszonych Ekspertów

Powiat gryficki- szanse i dystanse_v2
Powiązania funkcjonalno- przestrzenne jako płaszczyzna  rozwiązywania problemów rozwojowych
Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców
Dokumenty planistyczne- pomoc czy przeszkoda
Zrównoważone finansowanie rozwoju_dobre praktyki

 PARTNERZY I PATRONI MEDIALNI:

patroni i partnerzy