IV Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze

ZAPRASZAMY NA IV EDYCJĘ FORUM W GRYFICACH

Tematyka: „Marketing terytorialny – chwyt czy mit w zarządzaniu regionem?Jak zbudować i wypromować markę regionu gryfickiego?

Termin: 23 maja 2017 r., godzina 10:00

Miejsce: Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach, ul. Piłsudskiego 34

Tematyka tegorocznego Forum bezpośrednio nawiązuje do poprzednich jego edycji. Jednocześnie stanowi ona rozwinięcie wątku, związanego z poszukiwaniem strategicznych czynników rozwoju regionu gryfickiego, jako szczególnego obszaru, charakteryzującego się walorami i zasobami, których odkrycie i uruchomienie stanowi warunek budowania jego marki.

Jednym z podejść rozwijanych na gruncie koncepcji rozwoju regionalnego jest przekonanie, iż sukces jednostki terytorialnej uzależniony jest od jej właściwej orientacji na odpowiednią grupę odniesienia: „klientów” i partnerów, i konsekwentnego podporządkowania wszystkich działań jej interesom i oczekiwaniom. Tego rodzaju podejście stanowi istotę marketingu miejsca, nazywanego marketingiem terytorialnym. O specyfice tej dziedziny decyduje źródło korzyści oferowanych odbiorcom, które w tym przypadku wiąże się z „miejscem”, tj. z konkretnymi cechami jednostek przestrzenno-administracyjnych, ich potencjałami, strukturą, celami, i szeregiem innych atrybutów.

Pytania, na które odpowiedzi będą poszukiwać uczestnicy dyskusji:

  • Czym jest marketing miejsca? Do kogo jest skierowany? Co może być „produktem” jednostki przestrzennej? Jakie instrumenty wykorzystuje się w marketingu terytorialnym?
  • Czy i jakie znaczenie ma marketing terytorialny dla samorządów? Jakie są korzyści i zagrożenia związane z oparciem strategii rozwoju  gminy (lub innej przestrzeni, np. obszaru funkcjonalnego) na koncepcji marketingu terytorialnego?
  • Jakie są najlepsze samorządowe praktyki promocji miejsc?
  • Czy i/lub w jakich obszarach wskazane jest partnerstwo podmiotów działających na rynku miast i regionów?
  • Jakie są marketingowe instrumenty oddziaływania na inwestorów krajowych i zagranicznych?
  • Terytorialny marketing-mix dla Gryfic i ich potencjalnego obszaru funkcjonalnego. Czy turystyka może być kołem zamachowym rozwoju gryfickiego obszaru funkcjonalnego?

Prelegenci oraz program IV Forum

 

Prezentacje zaproszonych ekspertów:

Podsumowanie IV Forum – pobierz

WSPÓŁORGANIZATOR:

Województwo Zachodniopomorskie

PATRONAT NAD WYDARZENIEM:

STAROSTA GRYFICKI

PATRONI MEDIALNI: