Kursy i certyfikaty językowe

Na rynku pracy szczególnie ważna jest dziś znajomość języków obcych, która pozwala efektywnie działać w międzynarodowym środowisku biznesowym. Zapisz się na kurs w ZPSB i szlifuj swoje umiejętności lub zdobądź certyfikat.

Oferta kursów i certyfikatów w ofercie Wydziału ZPSB w Gryficach

Kurs językowe języka angielskiego i języka niemieckiego to czterosemestralne kursy (40h/semestr) organizowane na Wydziale ZPSB w Gryficach. Kursy kończą się certyfikatem TELC:

 • TELC English A1
 • TELC English A2
 • TELC English B1
 • TELC English B2
 • TELC Deutsch A2

Co wyróżnia kursy i egzaminy językowe w ZPSB?

Egzamin TELC to jeden z najpopularniejszych certyfikatów, powszechnie uznawanych przez pracodawców i instytucje edukacyjne w Polsce i na arenie międzynarodowej. Sprawdź dlaczego warto zrobić kursy językowe i egzaminy właśnie z nami:

 • kursy prowadzone są przez doświadczoną kadrę lektorów językowych, posiadających uprawnienia certyfikowanych egzaminatorów TELC
 • w cenie kursu otrzymasz podręcznik do nauki oraz wszystkie niezbędne materiały,
 • nasza Uczelnia posiada status Centrum Egzaminacyjnego TELC
 • możesz uczyć się języków w swoim mieście, nie musisz nigdzie dojeźdżać
 • zajęcia organizujemy w taki sposób, aby mogły w nich uczestniczyć osoby aktywne zawodowo
 • metody kształcenia dostosowane zostały do potrzeb uczenia się osób dorosłych

Efekty kształcenia

TELC ENGLISH A1
Poziom A1: Elementary (podstawowy). Osoba posługująca się językiem angielskim na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia oraz bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Rozumie przeczytane i usłyszane komunikaty, potrafi na nie zareagować. Zna podstawowe konstrukcje gramatyczne.

TELC ENGLISH A2
Poziom A2: Pre-Intermediate. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie umie komunikować się stosując podstawowe słownictwo z zakresu życia codziennego. Potrafi opisywać czynności wykonywane w pracy, domu, szkole, sklepie, restauracji, na lotnisku, w szpitalu itp. Rozumie proste komunikaty, potrafi się do nich odnieść w formie ustnej i pisemnej. Ponadto, potrafi formułować i odpowiadać na pytania z życia prywatnego używając poprawnie podstawowych konstrukcji gramatycznych na temat , np. miejsca zamieszkania, danych osobowych, rzeczy które posiada i ludzi, których zna.

TELC English B1
Poziom B1 – Intermediate. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany.

TELC English B2
Poziom B2 – Upper Intermediate (średniozaawansowany). Osoba posługująca się językiem angielskim na poziomie B2 jest w stanie zrozumieć główną część wątku w tekstach złożonych poruszających zarówno tematy konkretne i abstrakcyjne. Potrafi w sposób płynny i spontaniczny porozumieć się z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego. Umie wyrazić zalety i wady różnych rozwiązań. Formułuje wypowiedzi ustne i pisemne w sposób przejrzysty. Posługuje się językiem angielskim w sposób naturalny.

Certyfikat TELC na poziomie B1/B2 pozwala m.in. na ubieganie się o:

 • stypendium programu Erasmus i Socrates dla chcących studiować za granicą,
 • posadę w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 – Dz. U. nr 218, poz. 1695) w ramach postępowania kwalifikacyjnego,
 • spracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalna znajomość języka angielskiego na poziomie B2),
 • pracę w charakterze nauczyciela w przedszkolu lub klasach I-III.

TELC Deutsch A2
Osoba posługująca się językiem niemieckim na poziomie A2 jest w stanie zrozumieć wypowiedzi ustne i pisemne z życia codziennego. Potrafi porozumieć się w prostych i rutynowych sytuacjach komunikacyjnych. Umie udzielić prostych informacji na tematy typowe i znane. Jest w stanie opisać swoje pochodzenie, otoczenie oraz sprawy codzienne. Poziom A2 z języka niemieckiego potwierdza osiągnięcie kompetencji językowych, które umożliwiają porozumienie się na poziomie minimum komunikacyjnego.

Zapisy na kurs

Na kursy i egzaminy językowe organizowane przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu, Wydział w Gryficach możesz zapisać się od września 2016 roku, kontaktując się z naszym Studium Języków Obcych w Gryficach. Rekrutacja potrwa do października 2016 roku.

Koszt kursu

Koszt uczestnictwa w kursie jezykowym wynosi 480 zł za semestr. Opłata za kurs może być dokonywana jednorazowo lub w ratach (makysmalnie w 4). Dla studentów i absolwentów ZPSB przygotowaliśmy preferencyjne warunki cenowe – każdy student lub absolwent może skorzystać z 20% zniżki na kurs. W cenie kursu każdy uczestnik otrzymuje podręcznik do nauki wybranego języka.

Kontakt

Studium Języków Obcych
Wydział w Gryficach
ul. Piłsudskiego 34, 72-300 Gryfice, I piętro, pok. 201
tel. 91 38 77 098
fax: 91 38 77 098
e-mail: gryfice@zpsb.pl