Kierunki

Chcesz rozwinąć swoją karierę zawodową? Nie kończ na dyplomie licencjata lub magistra. Zapoznaj się z możliwościami, jakie dają studia podyplomowe. W ZPSB obok standardowego programu nauczania na studiach podyplomowych realizujesz także kursy, które pozwalają Ci rozwinąć kompetencje kluczowe. To niezykła szansa, żeby być o krok dalej na swojej ścieżce zawodowej. Poznaj ofertę studiów podyplomowych w ZPSB w Gryficach.

 

Rezerwuję miejsce

ZPSB w Gryficach

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy Nowość Rekrutacja zakończona

Kierunek: Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna Rekrutacja zakończona

Kierunek: Doradztwo zawodowe i edukacyjne Rekrutacja zakończona

Kierunek: Grafika komputerowa i marketing internetowy Rekrutacja zakończona

Kierunek: Kadry i płace Rekrutacja zakończona

Kierunek: Logistyka Rekrutacja zakończona

Kierunek: Nowoczesne technologie w edukacji i kształceniu E-learning Rekrutacja zakończona

Kierunek: Oligofrenopedagogika Rekrutacja zakończona

Kierunek: Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej Rekrutacja zakończona

Kierunek: Praca z dzieckiem autystycznym i ze spektrum autyzmu Nowość Rekrutacja zakończona

Kierunek: Przygotowanie pedagogiczne Rekrutacja zakończona

Kierunek: Rachunkowość i finanse Nowość Rekrutacja zakończona

Kierunek: Resocjalizacja i socjoterapia Rekrutacja zakończona

Kierunek: Zarządzanie nieruchomościami Rekrutacja zakończona