Kadra dydaktyczna

Wydłużamy promocję! Zapisz się do końca września i zapłać aż o 500 zł mniej!

 

 

 

Rezerwuję miejsce

Wybrani wykładowcy studiów Executive MBA w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu

studia_MBA_ZPSB_kadra_JZprof. ZPSB dr hab. Aneta Zelek – Rektor Senior Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w ZPSB od 1997 roku. Wcześniej pracowała na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US (od roku 1988). Od 2013 r. pełni funkcję rektora ZPSB. Obok działalności dydaktycznej w obszarze ekonomii i zarządzania, pracuje również jako trener, konsultant i publicysta. Prowadzi aktywne badania naukowe m.in. w zakresach: zarządzania strategicznego i strategii rozwojowych polskich przedsiębiorstw i korporacji globalnych; badań koniunkturalnych w skali makro i mikro; postaw menedżerskich w warunkach kryzysu organizacyjnego. Doradca biznesowy w zakresie przygotowania i realizacji strategii przedsiębiorstw. Komentator ekonomiczny w mediach regionalnych i krajowych.

studia_MBA_ZPSB_kadra_JSJoanna Skurka – HR Manager w międzynarodowych firmach produkcyjnych Ferrosan Medical Devices oraz Sonion Polska. Związana z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi i zachodniopomorskim rynkiem pracy od przeszło 15 lat, m.in. w Zachodniopomorskim Związku Pracodawców, Zakładach Chemicznych Police SA, sieci dyskontów Netto. Były członek zarządu szczecińskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, jeden z koordynatorów klubu Personalni na Pomorzu Zachodnim. Z zawodu socjolog i anglista z zamiłowaniem do nauki innych języków obcych.

studia_MBA_ZPSB_kadra_BDBeata Dobińska – psycholog, trener biznesu. Specjalista w zakresie psychologii klinicznej i psychologii pracy; członek Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Współpracownik Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, realizator i współrealizator projektów konsultingowych, doradczych i szkoleniowych z zakresu HR i psychologii zarządzania. Certyfikowany trener metody Insights Discovery. Autor gier i symulacji biznesowych. Założycielka i właścicielka firmy szkoleniowo doradczej „Ekspens – doradztwo psychologiczne”. Certyfikowany terapeuta (EEG Biofeedback).

studia_MBA_ZPSB_kadra_JOJustyna Osuch-Mallett –Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania. Stopień doktora uzyskany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Adiunkt w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie i Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu. Kierownik merytoryczny Programu Executive MBA. Ekspert krajowy w ramach funduszy unijnych. Doradca biznesowy w zakresie przygotowania i realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Posiada bogate i długoletnie doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów. Posiada certyfikat PRINCE2 Foundation. Menedżer projektów edukacyjnych, doradczych i szkoleniowych.

studia_MBA_ZPSB_kadra_D.DDorota Dżega-Pietruszkiewicz – doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, prorektor ds. rozwoju. Stopień doktora uzyskany na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Adiunkt w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Posiada bogate i długoletnie doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów. Posiada certyfikat PRINCE2 Foundation. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Od 2007 roku kieruje Centrum e-Learningu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.