Wydawnictwo ZPSB

Wydawnictwo Profesjonalne Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu to edytor podręczników akademickich, skryptów dla studentów, prac naukowych i badawczych oraz poradników praktycznych dla kadr kierowniczych.

Od początku istnienia, czyli od 1995 roku, wydało ponad już 120 prac o łącznym nakładzie 115 tys. egzemplarzy. Publikacje naszego Wydawnictwa były wielokrotnie nagradzane przez zewnętrzne kapituły, między innymi Nagrodą Karola Adamieckiego TNOiK, Nagrodą Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Nagrodą Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W ostatnich latach Wydawnictwo ZPSB rozpoczęło edycję materiałów dydaktycznych dla studentów kierunków ekonomicznych i informatycznych w ramach serii „Student’s Guide”. Skrypty te wydawane są w postaci tradycyjnej i w formie e-booków.