Rekrutacja

Rekrutacja na studia magisterskie w ZPSB odbywa się na kierunkach:

  1. Zarządzanie.
  2. Polityka Społeczna.

Proces rekrutacyjny na studia II stopnia to kilka prostych kroków. W tej sekcji dowiesz się, co należy zrobić, by rozpocząć studia uzupełniające magisterskie na naszej Uczelni. Naukę w ZPSB mogą podjąć absolwenci studiów licencjackich i inżynierskich.

Zarządzanie na studiach II stopnia mogą studiować absolwenci wszystkich kierunków i szkół wyższych.

Na naszej Uczelni masz możliwość wyboru – możesz zdecydować się wyłącznie na realizację ścieżki magisterskiej bądź połączyć ją ze ścieżką warsztatową i w ten sposób zdobyć dyplom magistra oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych!

Rekrutacja

Informacje na temat bieżącej rekrutacji na studia oraz terminów jej obowiązywania można uzyskać poprzez kontakt z Biurem Rekrutacji lub Dziekanatem:

Z chęcią pomożemy i odpowiemy na wszystkie pytania.