Kierunki i specjalności

Zapisz się na studia II stopnia do 31 maja i zapłać 1200 zł mniej za pierwszy rok nauki!

 
Wybierz swój kierunek studiów II stopnia w ZPSB i zapłać 1200 zł mniej za naukę na pierwszym roku. Zapisując się na studia do 31 maja zapłacisz:
  • 750 zł mniej za czesne na pierwszym roku
  • 0 zł wpisowego – zamiast 450 zł!

 

Rezerwuję miejsce

Studia uzupełniające magisterskie w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu to program edukacyjny odpowiadający na aktualne wymagania rynku pracy. W trakcie zajęć na studiach II stopnia skupiamy się na rozwijaniu praktycznych umiejętności naszych studentów. Wykorzystujemy w tym celu nowoczesne narzędzia edukacyjne oraz interaktywne metody nauczania.

Jedną z kluczowych kompetencji, które zdobywa się na studiach, jest umiejętność uczenia się. Studiowanie pokazuje, że tak naprawdę wiedzę powinniśmy zdobywać przez całe życie i być na to otwartym. Nie chodzi o to, by uczyć się wszystkiego na pamięć, ale o to, by wiedzieć, gdzie szukać informacji i jak odsiewać wiadomości dobrej i złej jakości.

dr Justyna Osuch, wykładowca ZPSB, Prorektor ds. Rozwoju ZPSB w Szczecinie

Studia II stopnia – 3 ścieżki kształcenia do wyboru

Dopasuj ścieżkę kształcenia na studiach II stopnia do swoich zainteresowań i możliwości:

  • Studia II stopnia możesz realizować w formie tradycyjnej, zdobywając po 1,5 roku nauki dyplom magistra Zarządzania.
  • Możesz także wybrać produkt premium – studia na ścieżce łączącej studia II stopnia ze studiami podyplomowymi. W trakcie nauki uczysz się nie tylko programu studiów II stopnia, ale dodatkowo uczestniczyć w zajęciach na wybranym kierunku studiów podyplomowych.  Dzięki temu zdobywasz 2 dyplomy w 2 lata i otwierasz przed sobą nowe możliwości! To oszczędność twojego czasu oraz pieniędzy, a także lepszy start na rynku pracy. Więcej informacji znajdziesz w zakładce dotyczącej studiów II stopnia.
  • Jeśli czas i obowiązki lub miejsce zamieszkania nie pozwalają Ci uczestniczyć w comiesięcznych zjazdach, możesz skorzystać ze studiów online, realizowanych przez internet, na wybranych specjalnościach na naszej Uczelni.

Poniżej znajdziesz listę naszych specjalności na studiach II stopnia.

 

Rezerwuję miejsce