Kierunki i specjalności

Zapisz się na wybrany kierunek studiów i dołącz do grupy zajęciowej!

     

 

   
Studia uzupełniające magisterskie w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu to program edukacyjny odpowiadający na aktualne wymagania rynku pracy. W trakcie zajęć na studiach II stopnia skupiamy się na rozwijaniu praktycznych umiejętności naszych studentów. Wykorzystujemy w tym celu nowoczesne narzędzia edukacyjne oraz interaktywne metody nauczania.
Jedną z kluczowych kompetencji, które zdobywa się na studiach, jest umiejętność uczenia się. Studiowanie pokazuje, że tak naprawdę wiedzę powinniśmy zdobywać przez całe życie i być na to otwartym. Nie chodzi o to, by uczyć się wszystkiego na pamięć, ale o to, by wiedzieć, gdzie szukać informacji i jak odsiewać wiadomości dobrej i złej jakości.     dr Justyna Osuch, Rektor ZPSB
 

Studia II stopnia - 3 ścieżki kształcenia do wyboru

Dopasuj ścieżkę kształcenia na studiach II stopnia do swoich zainteresowań i możliwości:
  • Studia II stopnia możesz realizować w formie tradycyjnej, zdobywając po 1,5 roku nauki dyplom magistra Zarządzania.
  • Możesz także wybrać produkt premium - studia na ścieżce łączącej studia II stopnia ze studiami podyplomowymi. W trakcie nauki uczysz się nie tylko programu studiów II stopnia, ale dodatkowo uczestniczyć w zajęciach na wybranym kierunku studiów podyplomowych.  Dzięki temu zdobywasz 2 dyplomy w 2 lata i otwierasz przed sobą nowe możliwości! To oszczędność twojego czasu oraz pieniędzy, a także lepszy start na rynku pracy. Więcej informacji znajdziesz w zakładce dotyczącej studiów II stopnia.
  • Jeśli czas i obowiązki lub miejsce zamieszkania nie pozwalają Ci uczestniczyć w comiesięcznych zjazdach, możesz skorzystać ze studiów online, realizowanych przez internet, na wybranych specjalnościach na naszej Uczelni.