Działalność studencka

Samorząd Studentów

Chcesz aktywnie uczestniczyć w życiu studenckim? Masz zdolności przywódcze, talent organizatorski, pisarski albo pasjonujesz się określoną dziedziną naukową? Dołącz do działającego w ZPSB Samorządu Studentów.

Samorząd reprezentuje wszystkich studentów w relacjach z Uczelnią. Jego przedstawiciele biorą udział w pracach Rad Wydziałów, dzięki czemu ma on realny wpływ na programy kształcenia oraz inne aspekty organizacji studiów. Uczestniczy także w pracach Komisji Stypendialnych, organizuje eventy i po prostu dba o to, by dużo się działo.

Na początku każdego nowego roku akademickiego Samorząd organizuje wybory w celu ustanowienia nowego składu swoich przedstawicieli. Możesz do nich dołączyć!

Kontakt z Samorządem Studenckim:
ZPBS – Szczecin, ul. Żołnierska 53, Budynek A, sala 501
e-mail: samorzad@zpsb.pl

Studenckie Forum Business Centre Club

Chcesz zdobyć dodatkowe praktyczne umiejętności i doświadczenie potrzebne do prowadzenia w przyszłości własnego biznesu? Dołącz do Studenckiego Forum BCC działającego przy największej organizacji prywatnych przedsiębiorców w kraju – Business Centre Club.

SF BCC podejmuje wiele inicjatyw, by zachęcić jak najwięcej młodych ludzi do podjęcia wyzwania, jakim jest założenie własnej działalności gospodarczej. Realizuje między innymi takie projekty jak:

  • Festiwal Przedsiębiorczości BOSS
  • Konkurs „Twoja Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości”
  • Konkurs „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości”
  • Projekt „Inteligencja Finansowa”

Koła zainteresowań

Masz pomysł na koło zainteresowań, w którym Ty i inni studenci moglibyście pogłębiać swoją wiedzę, zdobywać doświadczenie praktyczne i rozwijać umiejętność pracy w zespole? Skontaktuj się z Dziekanatem Twojego Wydziału i przedstaw swój pomysł!