Rektorat

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Adres: ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin

Rektorat
Róża Folejewska
tel. 91 81 49 450
e-mail: rektorat@zpsb.pl

Dyrektor biura rektora: Elżbieta Piechowiak
tel. 91 81 49 460
e-mail: epiechowiak@zpsb.pl

Rada powiernicza ZPSB
prof. dr hab. Wojciech Olejniczak
e-mail: wolejniczak@zpsb.pl

prof. dr hab. Aneta Zelek
e-mail: azelek@zpsb.pl

dr Daria Majewska Bielecka, prof. ZPSB
e-mail: dbielecka@zpsb.pl

mgr Jan Majewski
e-mail: jmajewski@zpsb.pl
tel. 91 81 49 450

Rektor
dr Justyna Osuch-Mallett, prof. ZPSB
tel. 91 81 49 450
e-mail: josuch@zpsb.pl

Prorektor ds. Dydaktyki
dr Cezary Hendryk
tel. 91 81 49 417
e-mail: chendryk@zpsb.pl

Prorektor ds. Rozwoju
dr Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, prof. ZPSB
tel. 91 81 49 457
e-mail: ddzega@zpsb.pl

Kanclerz
mgr Mirosław Małecki
tel. 91 81 49 430
e-mail: mmalecki@zpsb.pl

Kwestor
mgr Marian Litwiniak
tel. 91 81 49 490
e-mail: mlitwiniak@zpsb.pl