Dofinansowania

Jesteś zainteresowany podjęciem studiów podyplomowych w ZPSB? Szukasz możliwości dofinansowania? Świetnie trafiłeś, sprawdź szczegóły poniżej!


Masz aż 4 możliwości na sfinansowanie usług szkoleniowych z funduszy UE!

1. Dofinansowanie PUP Szczecin, oto jego główne założenia:

W celu otrzymania dofinansowania studiów podyplomowych należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy przed rozpoczęciem studiów.

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:

 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej
 • osoba bezrobotna
 • osoba poszukująca pracy:
  • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
  • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  • będąca żołnierzem rezerwy,
  • pobierająca rentę szkoleniową,
  • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się.

 

Zasady finansowania studiów podyplomowych

 

Wniosek o dofinansowanie #1

 

Wniosek o dofinansowanie #2

2. KFS, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy, oto jego główne założenia:

Poziom dofinansowania od 80 do 100%
Do kiedy: do wyczerpania środków
Dla kogo: osoby zatrudnione na umowę o pracę (minimum pół etatu) oraz właściciel firmy
Maksymalna kwota na osobę: do trzykrotności średniej krajowej pensji (max. 15000 zł).
Do niedawna mogli brać w nim udział jedynie uczestnicy 45+, teraz otwarty jest dla każdego.

Dowiedz się więcej tutaj >>>

 

3. Akademia Managera

Akademia Menadżera MŚP II to  druga edycja projektu dofinansowania usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – programu POWER, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Program dofinansowań startuje 1 sierpnia 2020 roku i potrwa do 31 sierpnia 2022 roku.

Maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na realizację szkoleń dla pracownika to 7500zł.
Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości 80%.

Dofinansowanie usług w ramach „Akademii Menadżera MŚP II” wynosi co do zasady 80% bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej tutaj >>>

W ramach działania możemy sfinansować analizę potrzeb oraz przeprowadzić szkolenia.

4. Szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać  dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

 

Przejdź do oferty ZPSB

 

Dowiedz się jak złożyć wniosek o dofinansowanie