Plikownia

Potrzebujesz wzoru jakiegoś dokumentu, wniosku czy podania, a może chcesz coś sprawdzić w jednym z regulaminów? Tutaj możesz pobrać wszystkie niezbędne pliki.

Organizacja roku akademickiego

Umowy

Podania

Regulaminy

Procedury dyplomowe

Zagadnienia na obronę

Praktyki studenckie

Praktyki załączniki wspólne dla wszystkich kierunków studiów:

Praktyki – załączniki specyficzne dla poszczególnych stopni studiów:

Studia inżynierskie (I stopnia)

Studia licencjackie (I stopnia)

Studia magisterskie (II stopnia)

Stypendia

Termin ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020 upływa z dniem 20 października 2019 r.

UWAGA! Zmiany w przyznawaniu stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020

zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, począwszy od roku akademickiego 2019/2020, w przypadku gdy dochód  netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł miesięcznie, student zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny, pod rygorem odmowy przyznania stypendium socjalnego.

Informujemy, że informacje oraz wnioski o przyznanie  świadczeń na rok akademicki 2019/2020 będą dostępne i możliwe do druku na stronie internetowej od 01.10.2019r.

Stypendium socjalne

 • Wniosek o stypendium socjalne
 • Wniosek ponowne przeliczenie dochodu  (tylko przy zmianie dochodu po przyznaniu stypendium)
 • Wykaz dokumentów potrzebnych do  stypendium socjalnego:
  • Dokumenty obowiązkowe – oświadczenia
  • Dokumenty uzupełniające – oświadczenia

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 • Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium Rektora  dla najlepszych studentów

 • Wniosek o stypendium Rektora za wyniki w nauce
 • Wniosek o stypendium rektora za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne

Zapomoga

 • Wniosek

Inne