Plikownia

Potrzebujesz wzoru jakiegoś dokumentu, wniosku czy podania, a może chcesz coś sprawdzić w jednym z regulaminów? Tutaj możesz pobrać wszystkie niezbędne pliki.

Zdalne nauczanie

Organizacja roku akademickiego

Umowy

Podania

Regulaminy

Procedury dyplomowe

Zagadnienia na obronę

Praktyki studenckie

Praktyki załączniki wspólne dla wszystkich kierunków studiów I i II stopnia:

Praktyki – załączniki specyficzne dla poszczególnych stopni i kierunków studiów:

Studia inżynierskie (I stopnia) Informatyka

Studia licencjackie (I stopnia) – dokumenty wspólne dla Ekonomii i Zarządzania

Studia licencjackie (I stopnia) – dokumenty specyficzne dla Ekonomii 

Studia licencjackie (I stopnia) – dokumenty specyficzne dla Zarządzania

Studia magisterskie (II stopnia)

Stypendia

Termin ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020 upływa z dniem 20 października 2019 r.

UWAGA! Zmiany w przyznawaniu stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020

UWAGA! Termin składania wniosków o zapomogę z Funduszu Stypendialnego w związku z koronawirusem – do 30 kwietnia 2020 r.
(przyjmujemy wnioski w trybie online wraz z udokumentowaniem – na adresy email dziekanatów: dziekanat@zpsb.pl (Szczecin) oraz gryfice@zpsb.pl, stargard@zpsb.pl i swinoujscie@zpsb.pl)

zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, począwszy od roku akademickiego 2019/2020, w przypadku gdy dochód  netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł miesięcznie, student zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny, pod rygorem odmowy przyznania stypendium socjalnego.

W przypadku, gdy treść zaświadczenia ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, ten fakt uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – komisja odmawia przyznania stypendium.

Informujemy, że informacje oraz wnioski o przyznanie  świadczeń na rok akademicki 2019/2020 będą dostępne i możliwe do druku na stronie internetowej od 05.10.2019r.

Stypendium socjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium Rektora  

Zapomoga
UWAGA! Termin składania wniosków o zapomogę z Funduszu Stypendialnego w związku z koronawirusem – do 30 kwietnia 2020 r.
(przyjmujemy wnioski w trybie online wraz z udokumentowaniem – na adresy email dziekanatów: dziekanat@zpsb.pl (Szczecin) oraz gryfice@zpsb.pl, stargard@zpsb.pl i swinoujscie@zpsb.pl)

Stypendium Rektora ZPSB dla studentów obcokrajowców

Inne