Plikownia

Potrzebujesz wzoru jakiegoś dokumentu, wniosku czy podania, a może chcesz coś sprawdzić w jednym z regulaminów? Tutaj możesz pobrać wszystkie niezbędne pliki.

Organizacja roku akademickiego

Umowy

Podania

Regulaminy

Procedury dyplomowe

Zagadnienia na obronę

Praktyki studenckie

Praktyki załączniki wspólne dla wszystkich kierunków studiów:

Praktyki – załączniki specyficzne dla poszczególnych stopni studiów:

Studia inżynierskie (I stopnia)

Studia licencjackie (I stopnia)

Dla programu obowiązującego w roku akademickim 2015/2016:

Dla programu obowiązującego w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018:

Studia magisterskie (II stopnia)

Dla programu obowiązującego w roku akademickim 2016/2017:

Dla programu obowiązującego w roku akademickim 2017/2018:

Stypendia

Termin ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018 upływa z dniem 20 października 2017 r.

Uwaga! zmiana WYSOKOŚCI STYPENDIÓW od 01.10.2017 r.

Stypendium socjalne

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium Rektora  dla najlepszych studentów

Zapomoga losowa

Inne