Programy studiów

Na poniższych stronach prezentujemy szczegółowe programy modułowe oraz ich składowe kursy dla wszystkich specjalności na poszczególnych kierunkach studiów w ZPSB. Programy obejmują zarówno zestaw treści merytorycznych, opis efektów kształcenia, jak i specyficzne wymagania dotyczące zaliczenia modułu/kursu.

Prosimy o wybranie właściwego programu według roku akademickiego, w którym rozpoczęło się studia.

Program obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

Program obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021

Program obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Program obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

Program obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018