Współpraca międzynarodowa

W dobie globalizacji gospodarki trudno ograniczać się tylko do lokalnego czy regionalnego widzenia współczesnego świata. Dlatego współpraca międzynarodowa od zawsze była i nadal jest jednym z najważniejszych priorytetów naszej Uczelni.To dlatego od lat kultywujemy współpracę z siedmioma międzynarodowymi sieciami uniwersyteckimi i badawczymi w Europie, których nasza Uczelnia jest członkiem i z którymi tworzymy konsorcja dla realizacji wspólnych projektów. Są to:

  • Stowarzyszenie Uniwersytetów Współczesnych Studiów Europejskich (UACES; www.uaces.org)
  • Europejska Sieć Nauczania na Odległość (EDEN; www.eden-online.org)
  • Europejska Sieć Uniwersytetów Edukacji Ustawicznej (EUCEN; www.eucen.eu)
  • transeuropejska sieć uniwersytetów, przedsiębiorstw oraz organizacji związanych z nauczaniem ustawicznym oraz zdalnym EuroPACE (www.europace.org)
  • sieć uniwersytetów regionu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Network)
  • sieć współpracy na rzecz rozwoju regionów Morza Bałtyckiego, której celem jest zrzeszanie instytucji edukacyjnych i promowanie zrównoważonego rozwoju w nauczaniu oraz badaniach (The Baltic Sea Sustainable Development Networking Project; www.baltic21.org)
  • sieć instytucji edukacyjnych z Północnej Europy, których celem jest prowadzanie nowoczesnych studiów z zakresu ekonomii i zarządzania przy wykorzystaniu najnowszych technologii (Baltic Sea Virtual Campus)

Elementem naszego umiędzynarodowienia jest też nasza oferta studiów anglojęzycznych, adresowanych do studentów z całego świata. W ZPSB studiuje blisko setka studentów niemal ze wszystkich kontynentów. Więcej https://www.zpsb.pl/en/

e-mail: international@zpsb.pl