Administracja centralna

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Adres: ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin

Kanclerz
Mirosław Małecki
tel. 91 81 49 430
e-mail: mmalecki@zpsb.pl

Kwestura
Kwestor
Marian Litwiniak
tel. 91 81 49 490
e-mail: mlitwiniak@zpsb.pl

Księgowość
Marta Winowicz
tel. 91 81 49 425
e-mail: mwinowicz@zpsb.pl

Płatności czesnego
Rektorat
Elżbieta Piechowiak
tel. 91 81 49 450
e-mail: czesne@zpsb.pl

Stypendia
Helena Kuźmińska
tel.: 91 814 94 33
e-mail: hkuzminska@zpsb.pl
Adres: ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin, parter, p. 109

Kierownik administracyjny
Tadeusz Czerniakowski
tel. 91 81 49 421
e-mail: tczerniakowski@zpsb.pl
Adres: ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin, parter, pokój 110

Kadry
tel. 91 81 49 425
e-mail: emalecka@zpsb.pl

Dział IT
e-mail: serwis@zpsb.pl
Michał Wyrębski
e-mail: mwyrebski@zpsb.pl
Krzysztof Adamczyk
e-mail: kadamczyk@zpsb.pl
Radek Gil
e-mail: rgil@zpsb.pl

tel. 91 81 49 446