Administracja centralna

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Adres: ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin

Kanclerz
Mirosław Małecki
tel. 91 81 49 430
e-mail: mmalecki@zpsb.pl
Parter, pokój 109b

Kwestura
Kwestor
Marian Litwiniak
tel. 91 81 49 490
e-mail: mlitwiniak@zpsb.pl

Księgowość
Marta Winowicz
tel. 91 81 49 425
e-mail: mwinowicz@zpsb.pl
Parter, pokój 109

Kadry
Marta Winowicz
tel. 91 81 49 425
e-mail: mwinowicz@zpsb.pl
Parter, pokój 109

Płatności czesnego
Elżbieta Piechowiak
tel. 91 81 49 460
e-mail: czesne@zpsb.pl
Rektorat

Stypendia
Monika Markowska – Toporek, Agnieszka Pietrzak
tel.: 91 814 94 01
e-mail: stypendia@zpsb.pl
I piętro, p. 204

Kierownik administracyjny
Piotr Przybylski
tel. 91 81 49 421
e-mail: pprzybylski@zpsb.pl
II piętro, pokój 303

Dział IT
Adam Sawicki
tel. 91 81 49 446
e-mail: serwis@zpsb.pl
I piętro, pokój 208

Marketing i Rekrutacja
Menadżer ds. marketingu i rekrutacji
Ewelina Lewandowska
tel. 91 81 49 461
e-mail: elewandowska@zpsb.pl 

Katarzyna Wyrzykowska-Klasa
tel. 91 81 49 461
e-mail: kklasa@zpsb.pl
I piętro, pokój 210

Damian Bylicki
tel. 91 81 49 412
e-mail: dbylicki@zpsb.pl
I piętro, pokój 206