Administracja centralna

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Adres: ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin

Kanclerz
Mirosław Małecki
tel. 91 81 49 430
e-mail: mmalecki@zpsb.pl
Parter, pokój 109b

Kwestura
Kwestor
Marian Litwiniak
tel. 91 81 49 490
e-mail: mlitwiniak@zpsb.pl

Księgowość
Marta Winowicz
tel. 91 81 49 425
e-mail: mwinowicz@zpsb.pl
Parter, pokój 109

Kadry
Ewa Małecka
tel. 91 81 49 425
e-mail: emalecka@zpsb.pl

Płatności czesnego
Elżbieta Piechowiak
tel. 91 81 49 450
e-mail: czesne@zpsb.pl
Rektorat

Stypendia
Helena Kuźmińska
tel.: 91 814 94 33
e-mail: hkuzminska@zpsb.pl
Parter, p. 109

Kierownik administracyjny
Piotr Przybylski
tel. 91 81 49 421
e-mail: pprzybylski@zpsb.pl
Parter, pokój 303

Dział IT
Michał Wyrębski
Adam Sawicki
Radosław Gil
tel. 91 81 49 446
e-mail: serwis@zpsb.pl
I piętro, pokój 208

Marketing i PR
Rzecznik prasowy
Agata Mikołajczak
tel. 91 81 49 461
e-mail: media@zpsb.pl

Ewelina Lewandowska
tel. tel. 91 81 49 461
e-mail: elewandowska@zpsb.pl
I piętro, pokój 210