Odporność Psychiczna MTQ48

To sposób, w jaki sobą zarządzamy, czyli Siła Wewnętrzna i Odporność Psychiczna:

 • Umiejętność działania pod presją czasu i wymagań
 • Zarządzania emocjami
 • Wzbudzenia w sobie zaangażowania
 • Otwartość na wyzwania
 • Samodyscyplina
 • Konsekwencja
 • Dobre nawyki

Odporność Psychiczna to cecha osobowości, która w dużym stopniu determinuje to, w jakim stopniu skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, stresorami i presją, niezależnie od okoliczności (P.Clough, D.Strycharczyk).

TEST MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire) – to naukowo opracowane narzędzie do mierzenia Odporności Psychicznej, którego celem jest wsparcie pracowników i menedżerów w zwiększaniu efektywności pracy. Jest to istotne zwłaszcza w środowiskach stawiających duże wyzwania oraz narażonych na stres i presję. Test umożliwia diagnozę poziomu siły i odporności psychicznej poszczególnych osób jak i zespołu jako całości.

Badanie MTQ48 jest oparte na analizie czterech kluczowych dla Odporności Psychicznej obszarów tzw. 4C:

 • Control= Poczucie wpływu (samokontrola i poczucie sprawczości)
 • Commitment= Zaangażowanie (odpowiedzialność i wytrwałość)
 • Challenge= Wyzwanie (otwartość na zmiany)
 • Confidence= Pewność siebie (wiara we własne umiejętności i swój wpływ na innych)

Badanie kwestionariuszem MTQ48 to:

 • Raport indywidualny wskazujący poziom odporności psychicznej osobno w każdym z czterech obszarów
 • Sugestie rozwojowe i szkoleniowe mające na celu poprawę efektywności i dobrostanu

Korzyści z diagnozy za pomocą MTQ48:

 • Diagnoza poziomu kluczowych elementów wpływających na efektywność pracy i barier efektywności
 • Sprawdzenie odporności na krótkotrwały i długotrwały stres
 • Analiza predyspozycji związanych z odpornością psychiczną
 • Planowanie i wsparcie ścieżek rozwoju

Dzięki zastosowaniu testu MTQ48 uczestnicy potrafią lepiej zarządzać sobą, ponieważ potrafią zdiagnozować kluczowe elementy swojej efektywności lub jej braku. Widzą również powiązania między czterema osobnymi, ale związanymi ze sobą obszarami i mogą wybrać interwencje, które będą działały jak dźwignia – spowodują zmianę w możliwie największej liczbie obszarów.

Trener

Jakub Cichocki – Trener biznesu i rozwoju osobistego, konsultant kryzysowy, coach, menedżer sprzedaży. Z wykształcenia pedagog, absolwent psychologii biznesu oraz coachingu, szkoły trenerów biznesu Akademii SET. Zwolennik nauki przez doświadczenia, w tym także outdoor learningu.

Specjalizuje się w szkoleniach: liderskich i menedżerskich, szkoleniach z zakresu sprzedaży i obsługi klienta, związane z etykietą biznesu w różnych obszarach jej funkcjonowania i kreowaniu marki osobistej. Pracuje i szkoli także w zakresie równowagi w życiu zawodowym i osobistym, zarządzaniu stresem i pracą z zachowaniem równowagi i zarządzaniu różnorodnością. Wspiera wprowadzanie zmian wykorzystując narzędzia takiej jak: coaching, mentoring, facylitację, design thinking. W swej pracy stawia na wiedze opartą na doświadczeniu. Na co dzień wykorzystuje takie narzędzia jak: MTQ Plus i MTQ 48 – badania odporności psychicznej, Extended DISC, Maxie DISC. Zawodowo ma 20 lat doświadczenia menadżerskiego w dużych organizacjach. Tam zdobyte doświadczenie w pracy w zespołach, zarządach oraz zarządzaniu projektami. Był liderem zespołu trenerów 100 tysięcznej organizacji pozarządowej, tworząc projekty szkoleniowe i wdrażając je w codziennej pracy. Ostatnie lata to doświadczenie w pracy jako trener. W swych szkoleniach łączy teorię z doświadczeniem i pasją. Poszukuje rozwiązań nieszablonowych oraz wykorzystuje w nauce praktyczne działanie i doświadczenia. Współtworzy i wdraża programy rozwojowe w organizacjach, wspiera w poszukiwaniu nowych, nie szablonowych rozwiązań. W swoich warsztatach stawia na praktykę opartą na wiedzy teoretycznej i doświadczeniu.